Thiết kế phân xưởng nung trong lò tuynel sản phẩm sứ vệ sinh, chậu rửa và các loại tiểu, công suất 400.000 sản phẩm trên năm (Thuyết minh + Bản vẽ)


Trong sự tiến bộ và phát triển như vũ bão của nền khoa học thế giới, khoa học công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng cũng không nằm ngoài xu thế đó. Với một vị trí đặc biệt trong ngành xây dựng các công trình, chất lượng của vật liệu gốm xây dựng có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng và tuổi thọ công trình. Do đó, công nghệ vật liệu nung đang ngày càng hoàn thiện và đổi mới công nghệ hiện đại cho phù hợp với xu thế chung, theo kịp khoa học thế giới. Trong đó công nghệ sản xuất các loại sản phẩm sứ vệ sinh xây dựng đang chiếm vị trí quan trọng trong sản xuất gốm .
Với đặc tính riêng biệt của nó: hình dáng phức tạp, yêu cầu ngày càng cao về tính sử dụng, tính thẩm mỹ…. Bên cạnh đó, nhu cầu của thị trường về mặt hàng này cho các  công trình xây dựng mà rộng lớn hơn là chất lượng phục vục cuộc sống cong người ngày càng tăng.

Do vậy, để chuẩn bị cho mình những kiến thức cơ bản về ngành sản xuất sản phẩm sứ vệ sinh xây dựng, em đã giao đề tài cho Đồ án môn học là: Thiết kế phân xưởng nung trong lò tuynel sản phẩm sứ vệ sinh, chậu rửa và các loại tiểu, công suất 400.000 sản phẩm/năm
Trong thời gian thực hiện đề tài em luôn nhận được sự hướng dẫn tận tình của thày giáo PGS, TSKH Bạch Đình Thiên. Qua đây chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo PGS, TSKH Bạch Đình Thiên.
Em tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong bộ môn Công nghệ vật liệu xây dựng -  Khoa vật liệu xây dựng -  Trường đại học xây dựng trong suốt thời gian học tập vừa qua.

NỘI DUNG:

LỜI NÓI ĐẦU 2
PHẦN I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SẢN PHẨM 3
PHẦN II NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT 6
I Nguyên liệu để sản xuất xương sản phẩm 6
1. Nguyên liệu dẻo 6
2. Nguyên liệu gầy 10
3. Chất trợ dung 10
4. Chất điện giải 11
II Nguyên liệu sản xuất men cho sứ vệ sinh 11
III Thành phần phối liệu cho xương sản phẩm 12
IV Tính toán phối liệu 14
1. Tính thành phần phối liệu của xương 14
2. Tính và kiểm tra thành phần phối liệu 17
3. Tính thành phần men 21
PHẦN III CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO 27
I Giới thiệu về phương pháp gia công nguyên liệu và phối liệu 27
1. Phương pháp ép lọc 28
2. Phương pháp không ép lọc 29
II Giới thiệu phương pháp tạo hình sản phẩm 31
III Tráng men sản phẩm 34
IV Giới thiệu các phương pháp gia công sản phẩm 36
V Tính cân bằng vật chất 43
VI Tính cháy nhiên liệu 50
VII Tính cân bằng nhiệt 53
VIII Tính kết cấu vagông 56
PHẦN IV KẾT LUẬN 67
Danh mục tài liệu tham khảo 68

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: