Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết trục răng


Trong quá trình hội nhập và phát triển của đất nước ta hiện nay thì tất cả các lĩnh vực ngành nghề đều phát triển mạnh mẽ. Mặt khác quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đang diễn ra rất nhanh chóng. Các máy móc thiết bị hiện đại đều đã và đang được sử dụng trong tất cả các  lĩnh vực. Cùng với sự phát triển đó thì ngành công nghệ chế tạo máy đang từng bước đổi mới để phù hợp với điều kiện thực tế. Để có một nền kinh  tế phát  triển  thì nền công nghiệp không thể không phát triển được. Chính vì vậy, nhà nước ta đã có những chính sách để tạo điều kiện cho ngành công nghiệp như có sự tham gia đầu tư từ nước ngoài, sự mọc lên của các công ty liên doanh, các doanh nghiệp nước ngoài.

Như vậy, để tránh tụt hậu về kiến thức thì yêu cầu người kỹ sư và các cán bộ kỹ thuật viên phải nắm vững kiến thức, trao rồi kiến thức, học hỏi  kinh nghiệm, và phải biết vận dụng những kiến thức đó sao cho hợp lý nhất.
      Đối vối một sinh viên cơ khí như em thì cần phải cố gắng học tập tốt, nhất là những môn chuyên ngành. Đồ án công nghệ chế tạo máy là một điều kiện rất tốt để em có thể đọc thêm, hiểu thêm và tổng hợp các kiến thức và vận dụng chúng vào trong đồ án của mình. Và đề tài em được giao là:  “Thiết  kế  quy trình công nghệ gia công chi tiết trục răng”.

NỘI DUNG:

LỜI NÓI ĐẦU 3
PHẦN I    4
PHÂN TÍCH CHI TIẾT GIA CÔNG 4
1.1.  Phân tích chức năng và điều kiện làm việc của chi tiết gia công 4
1.2. Phân tích yêu cầu kỹ thuật và định ra phương pháp gia công tinh lần cuối 5
1.3. Các biện pháp công nghệ để đạt được yêu cầu quan trọng 6
1.4. Phân tích tính công nghệ trong kết cấu của chi tiết gia công 7
PHẦN II:  XÁC ĐỊNH DẠNG SẢN XUẤT     8
    2.1. Ý nghĩa của việc xác định dạng sản xuất. 8
2.2. Xác định dạng sản xuất 9
PHẦN III: CHỌN PHÔI VÀ PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO PHÔI 11
3.1. Cơ sở việc lựa chọn phôi 11
3.2. Phương pháp chế tạo phôi 11
PHẦN IV: THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG 14
4.1. Phân tích việc lựa chọn chuẩn định vị 14
4.1.1. Vấn đề chuẩn định vị khi gia công 14
4.1.2. Chọn chuẩn tinh 14
4.1.3. Chọn chuẩn thô 17
4.2. Thiết kế quy trình công nghệ. 19
4.2.1. Lập trình tự công nghệ 19
4.2.2. Bản vẽ sơ đồ nguyên công 19
PHẦN V:  TRA LƯỢNG DƯ CHO CÁC BỀ MẶT 37
5.1. Tra lượng dư cho các bề mặt. 37
5.2. Phân bố lượng dư 38
PHẦN VI : TÍNH VÀ TRA CHẾ ĐỘ CẮT 40
TÀI LIỆU THAM KHẢO 67

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: