Thực trạng hành vi lệch chuẩn xã hộ ở học sinh trung học cơ sở tp bạc liêu – tỉnh bạc liêu


Trong giai đoạn hiện nay, sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ, sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường và nhịp sống sôi động của thời kỳ mở cửa đang ảnh hưởng tới mỗi người trong xã hội. Sự chuyển biến và phát triển của thời đại đã đặt ra nhiều thách thức cho xã hội, đặc biệt là công tác giáo dục thế hệ trẻ, đó là: “Làm thế nào để hình thành nhân cách ở thế hệ trẻ đáp ứng những yêu cầu, đòi hỏi của xã hội”. Đó là vấn đề tưởng chừng như đơn giản, nhưng thực tế không dễ thực hiện một cách hoàn chỉnh. Song song với việc mang đến những điều kiện cho con người học tập và phát triển thì xã hội hiện đại cũng mang đến cho con người nhiều áp lực, và cả những cám dỗ mà bản thân họ không đủ khả năng từ chối, từ đó dễ làm cho con người rơi vào trạng thái căng thẳng, lo âu, và có những hành vi không phù hợp với chuẩn mực của xã hội.


NỘI DUNG:

MỞ ĐẦU ...................................................................................................................... 1
1. Lý do chọn đề tài ............................................................................................................ 1
2. Mục đích nghiên cứu ...................................................................................................... 3
3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu ................................................................................ 3
4. Giả thuyết khoa học ....................................................................................................... 4
5. Nhiệm vụ nghiên cứu...................................................................................................... 4
6. Phương pháp nghiên cứu................................................................................................ 4
6.1.Phương pháp luận: ......................................................................................................................... 4
6.2. Phương pháp nghiên cứu .............................................................................................................. 5
6.2.1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu ............................................................................................... 5
6.2.2. Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn .................................................................................... 5

7. Giới hạn, phạm vi nghiên cứu ........................................................................................ 6
7.1. Phạm vi nghiên cứu ....................................................................................................................... 6
7.2. Chọn mẫu nghiên cứu.................................................................................................................... 6

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ HÀNH VI LỆCH CHUẨN XÃ HỘI Ở
HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ ................................................................................ 7
1.1. Sơ lược lịch sử nghiên cứu về hành vi lệch chuẩn .................................................. 7
1.1.1.

Nghiên cứu về hành vi lệch chuẩn ở nước ngoài ................................................... 7

1.1.2. Nghiên cứu về hành vi lệch chuẩn ở trong nước...................................................... 11

1.2. Lý luận về hành vi lệch chuẩn xã hội ở học sinh Trung học cơ sở ........................ 15
1.2.1. Hành vi và hành vi lệch chuẩn ............................................................................... 15
1.2.1.1. Khái niệm về hành vi ............................................................................................................. 15
1.2.1.2. Khái niệm hành vi lệch chuẩn............................................................................................... 17
a. Định nghĩa hành vi lệch chuẩn ...................................................................................................... 17
1.2.1.3. Hành vi lệch chuẩn xã hội ..................................................................................................... 30

1.2.2. Một số đặc điểm tâm, sinh lý của học sinh THCS (tuổi thiếu niên).......................... 45
1.2.2.1. Đặc điểm sinh lý của học sinh THCS (thiếu niên) ............................................................... 45
1.2.2.2. Đặc điểm tâm lý của học sinh THCS (thiếu niên) ............................................................... 47

1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng và nguyên nhân gây ra hành vi lệch chuẩn xã hội ở học sinh
Trung học cơ sở ............................................................................................................... 51
1.2.4. Phòng ngừa và điều chỉnh hành vi lệch chuẩn xã hội ở học sinh THCS .................. 56
1.2.4.1. Phòng ngừa những hành vi lệch chuẩn xã hội ở học sinh THCS. ...................................... 56
1.2.4.2. Điều chỉnh những hành vi lệch chuẩn xã hội ở học sinh trung học cơ sở. ........................ 59

CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG BIỂU HIỆN HÀNH VI LỆCH CHUẨN XÃ HỘI Ở HỌC
SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU, TỈNH BẠC LIÊU ................. 62
2.1. Vài nét về khách thể nghiên cứu ................................................................................ 62
2.2. Khái quát về thể thức nghiên cứu .............................................................................. 65
2.2.1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu ............................................................................................. 65
2.2.2. Phương pháp quan sát .............................................................................................................. 65

2.2.3. Phương pháp phỏng vấn .......................................................................................................... 66
2.2.4. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi ...................................................................................... 66
2.2.5. Phương pháp toán thống kê ..................................................................................................... 68

2.3. Thực trạng biểu hiện hành vi lệch chuẩn xã hội ở học sinh Trung học Cơ sở thành phố
Bạc Liêu - tỉnh Bạc Liêu................................................................................................... 69
2.3.1. Nhận thức của học sinh về chuẩn hành vi xã hội và các yêu cầu có liên quan .................... 69
2.3.2. Thực trạng biểu hiện hành vi lệch chuẩn xã hội của học sinh trung học cơ sở ở thành phố
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu qua các biểu hiện cụ thể ............................................................................ 78

2.4. Một số yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng hành vi lệch chuẩn xã hội của học sinh trung
học cơ sở thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ................................................................. 100
2.4.1. Đánh giá về các nguyên nhân ảnh hưởng đến thực trạng biểu hiện hành vi lệch chuẩn xã
hội của học sinh ................................................................................................................................. 100
2.4.2. Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tác động đến hành vi lệch chuẩn xã hội của học sinh 105
2.4.3. Một số mong ước, nguyện vọng của học sinh ....................................................................... 108

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................................... 111
1. Kết luận ................................................................................................................ 111
2. Kiến nghị .............................................................................................................. 114
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................................... 117

Tài liệu này do thành viên (xin được giấu tên) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về mail của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: