Tiểu luận Vai trò của triết học trong đời sống xã hội


Không phải ngẫu nhiên có người coi triết học như là khoa học của mọi khoa học. Cũng không phải ngẫu nhiên trong lịch sử, nhà triết học được gọi là nhà thông thái, nhà hiền triết, người nắm  đước bí mất của sự vật… thậm chí trong lịch sử nhân loại, có thời kỳ mà xã hội đặt nhà triết học vào vị trí cao nhất, có nhà cải tạo đặt nhà triết học vào  vị trí cao nhất của cơ cấu tổ chức xã hội (Platon với mô hình "Nhà nước lý tưởng")…

Tất cả những điều ấy khiến triết học trở thành một môn thú vị, một cái gì đó kì bí làm  con người ở mọi thời đại đam mê, ham muốn hiểu sâu hơn và đóng góp sức mình vào cái lâu đài kì bí và hoa lệ đó. Kể từ khi ra đời trải qua nhiều giai đoạn phát triển đạt được nhiều thành tựu rực rỡ thì triết học luôn phản ánh sự phát triển trí tuệ loài người và thúc đẩy tư duy loài người, đôi khi còn trở thành vũ khí sắc bén nhất cho những gì tiến bộ của sự phát triển đó. Ngày nay triết học đã thực sự trở thành khoa học, đã hoàn chỉnh hơn vì vậy ý nghĩa là động lực cho sự phát triển của đời sống xã hội càng rõ nét hơn, con người càng được hoàn thiện hơn về tư duy lý luận.
Đó là mặt tác động đến đời sống xã hội từ bản thân khoa học triết học. Ngày nay, mặc dù sự phát triển như vũ báo của khoa học kỹ thuật, sự phát triển về mặt vật chất của đời sống xã hội… cũng không hề làm giảm đi tính chất kì bí và vai trò đối với thực tiễn của triết học, mà vấn đề là phải có một tư duy lý luận, đúng đắn để không bị "lạc lối" trong sự phát triển đó, hơn nữa, sự phát triển về mặt xã hội của khoa  học kỹ thuật… cũng tác động ngược trở lại khoa học triết học: chứng minh hay bác bỏ những quan điểm triết học, nhận chân được những tư tưởng đúng đắn
Với vai trò to lớn của triết học với sự phát triển tư tưởng xã hội và với
thực tiễn đời sống xã hội như vậy, tiểu luận này chỉ mong tổng hợp lại một
số vai trò đã được thừa nhận của triết học trong đời sống xã hội.
Tiểu luận " Vai trò của triết học trong đời sống xã hội"gồm 3 phần:
Phần1 :lời mở đầu
Phần2:Nội dung: 
I  Chương I : Triết học - Một khoa học
II  ChươngII : Vai trò của môn triết học trong đời sống xã hội
Phần 3 kết luận.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: