Tính toán, thiết kế hệ thống xử lí khí bụi bằng phương pháp lọc cho nhà máy sản xuất bột mỳ với năng suất 15000m3 trên giờ


Trong một vài thập kỷ gần đây, cùng với sự phát triển nhanh chóng của đất nước, ngành công nghiệp Việt Nam đã có những tiến bộ không ngừng cả về số lượng các nhà máy cũng chủng loại các sản phẩm và chất lượng cũng ngày càng được cải thiện. Ngành công nghiệp phát triển đã đem lại cho nhân dân những hàng hóa rẻ hơn mà chất lượng không thua kém so với hàng ngoại nhập là bao nhiêu. Ngoài ra, ngành công nghiệp cũng đóng một vai trò đáng kể trong nền kinh tế quốc dân. Bên cạnh những tác động tích cực do ngành công nghiệp mang lại thì cũng phải kể đến những tác động tiêu cực. Trong đó khí bụi phát sinh trong quá trình sản xuất của các nhà máy là một nguyên nhân gây nên ô nhiễm môi trường không khí, ảnh hưởng đến môi trường sống và sức khỏe của con người.
Một trong những giải pháp cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường trong các nhà máy sản xuất, các khu công nghiệp hiện nay là phát hiện, tổ chức thu gom, xử lí khí thải ở tại các nguồn phát thải.
Trong phạm vi của đồ án môn học: kỹ thuật xử lí ô nhiễm không khí và dưới sự hướng dẫn của thầy Nguyễn Tấn Dũng, chúng tôi đã thực hiện đồ án “ tính toán – thiết kế hệ thống xữ lí khí bụi bằng phương pháp lọc cho nhà máy sản xuất bột mỳ với năng suất 15000m3/h”.
Do lần đầu thiết kế đồ án nên trong quá trình tính toán và lựa chọn công nghệ không thể tránh khỏi những sai sót, rất mong nhận được sự chỉnh sửa, ý kiến đóng góp của tất các thầy cô để đồ án của chúng tôi được hoàn thiện hơn.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn và giúp đỡ tận tình của thầy Nguyễn Tấn Dũng đã tạo điều kiện tốt nhất cho chúng tôi hoàn thành đồ án này.NỘI DUNG:

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 3
Chương 1 4
TỔNG QUAN VỀ BỤI VÀ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÍ 4
1.1. TỒNG QUAN VỀ BỤI 4
1.1.1. Khái niệm chung về bụi 4
1.1.2. Phân loại 5
1.1.3. Tính chất của bụi 6
1.2 . PHÂN LOẠI CÁC PHƯƠNG PHÁP LỌC BỤI 8
1.2.1. Thiết bị thu hồi bụi khô 8
1.2.2. Thiết bị lọc bụi 18
1.2.3. Thiết bị lọc bụi bằng phương pháp ướt 21
1.2.4. Thiết bị lọc bụi tĩnh điện 24
Chương 2 26
QUY HOẠCH MẶT BẰNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG THIẾT BỊ 26
2.1. Yêu cầu cơ bản của việc quy hoạch mặt bằng 26
2.2. Quy hoạch mặt bằng 27
Chương 3 28
TÍNH TOÁN – THIẾT KẾ THIẾT BỊ 28
3.1. Các thông số cần thiết để tính toán 28
3.2. Sơ đồ thiết bị 29
3.3. Tính toán thiết bị túi vải: 31
3.4. Tính toán ống khói – trở lực ống khói: 33
3.5. Tính ứng suất của thiết bị 35
3.5.1. Chọn vật liệu 35
3.5.2. Xác định ứng xuất cho phép của thép CT3 35
3.5.3. Tính toán công suất quạt: 36
3.5.4. Tính toán công suất động cơ điện: 36
3.6.  Khai toán kinh tế: 37
3.6.1.  Tính toán thiết bị lọc túi vải: 37
3.6.2  Tính toán ống khói: 38
3.6.3. Các thiết bị khác: 38
3.6.4. Tổng chi phí xây dựng hệ thống xử lí: 38
Chương 4 39
VẬN HÀNH - ỨNG DỤNG 39
4.1.  Vận hành 39
4.2. Ứng dụng 40
Chương 5 41
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 41
Tài liệu tham khảo 42

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: