Tổ chức lao động và tiền lương trong vận tải biển


Tiến vào thế kỉ XXI, Việt Nam đang từng bước hội nhập với nền kinh tế thế giới. Ngày nay, trong công cuộc Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước, Đảng và Nhà nước ta đang tập trung vào phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, và Vận tải biển được xem là một ngành rất quan trọng trong hệ thống các ngành kinh tế quốc dân. Cùng với sự phát triển như vũ bão của nền kinh tế thế giới, cuộc sống người dân ngày càng cao, kéo theo sự gia tăng về nhu cầu vận chuyển hàng hoá cũng như nhu cầu về đi lại. Tình hình đó đòi hỏi ngành vận tải không ngừng phát triển và hoàn thiện về mọi mặt để đáp ứng một cách tốt nhất những nhu cầu đó.
Trong vận tải biển cũng như trong những ngành khác lao động luôn đóng vai trò hết sức quan trọng. Lao động là 1 trong 3 yếu tố cơ bản của nền sản xuất, tuy nhiên đối với mỗi ngành, mỗi nghề khác nhau thì lao động lại mang những đặc điểm khác nhau. Do đó tổ chức lao động khoa học và tiền lương trong các ngành cũng khác nhau. Vấn đề đặt ra ở đây là làm sao để khai thác triệt để các yếu tố đó trong quá trình lao động mà vẫn đảm bảo tái sản xuất sức lao động một cách thường xuyên. Muốn vậy, khi tiến hành tổ chức lao động khoa học và tiền lương trong vận tải biển thì ta phải nghiên cứu về các vấn đề: đặc điểm của lao động trong vận tải biển, định mức lao động trong doanh nghiệp, công tác tổ chức tiền lương trong doanh nghiệp và kế hoạch hoá lao động và tiền lương. Tất cả những vấn đề này đã được trình bày xuyên suốt môn học "Tổ chức lao động và tiền lương trong Vận tải biển".


Để kết thúc môn học, em đã được giao đề tài gồm các nội dung sau:

ã Lập bảng tổng hợp cân đối hao phí thời gian trong ca và tính mức sản lương cho tổ công nhân.
ã Tính lương có thưởng cho tổ công nhân.
ã Chia lương cho tổ công nhân.

Tài liệu này do một thành viên (xin được giấu tên) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về mail của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: