Viết chương trình điều khiển đèn giao thông cho một ngã tư theo 3 chế độ dựa theo đồng hồ thời gian thực tích hợp trong PLC S7 - 200 CPU 224


Đề tài: Viết chương trình điều khiển đèn giao thông cho một ngã tư theo 3 chế độ dựa theo đồng hồ thời gian thực tích hợp trong PLC S7 – 200 CPU 224:

Yêu cầu:

1. Xây dựng mô hình lý thuyết cho đèn giao thông với 3 chế độ làm việc dựa trên thời
gian thực tế: chế độ làm việc bình thường; chế độ làm việc ưu tiên cho một trục đường
và chế độ làm việc đêm khuya.
2. Tính chọn thiết bị thực tế dựa trên mô hình xây dựng.
3. Xây dựng lưu đồ thuật toán điều khiển

4. Tìm hiểu về PLC S7 – 200, CPU224 của hãng Siemens; Viết chương trình điều khiển
cho mô hình đèn giao thông với PLC đó.
5. Kết nối với PLC với mô hình mô phỏng
6. Viết báo cáo đồ án môn học.

Chú ý: Chương trình điều khiển được viết dưới dạng chương trình có cấu trúc (từ chương trình chính gọi các chương trình con tương ứng với các chế độ làm việc của đèn giao thông).

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: