Xây Dựng Chương Trình Quản Lý Nhà Hàng Coffee SEN bằng UML


Đời sống con người ngày nay được nâng cao, nhu cầu ăn uống, giải trí cũng theo đó mà phát triển không ngừng. Nhiều nhà hàng cà phê đã mọc lên để đáp ứng các nhu cầu gia tăng và đa dạng này. Tại nhà hàng cà phê, giờ đây không đơn thuần là chỉ phục vụ một mụ c đích thưởng thức cà phê, mà còn có rất nhiều các danh mục ăn uống giải trí khác. Các nhà hàng cà phê cần nhiều nhân viên hơn và nhu cầu phục vụ căng thẳng hơn, làm sao phục vụ tốt nhiều khách hàng với các yêu cầu rất đa dạng và với danh mục tốt nhất. Vì thế, y êu cầu công tác tổ chức và quản lý đòi hỏi sự nhanh chóng, chính xác, thuận tiện mà không cần mất nhiều nhân công. Đó cũng là là lý chính để em chọn đề tài tốt nghiệp "Xây dựng chương trình quản lý nhà hàng Coffee Sen".


Nội dung đồ án được trình bầy trong năm chương Chương 1: Lý Thuyết Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Chương 2: Mô Tả Bài Toán Và Cách Giải Quyết Vấn Đề Chương 3: Phân Tích Bài Toán Chương 4: Phân Tích Và Thiết Kế Hệ Thống Chương 5: Cài Đặt Chương Trình Thử Nghiệm

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: