Đồ án Chuyên ngành tìm hiểu và cài đặt dịch vụ vpn


Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, công nghệ mạng máy tính và sự phát triển của mạng internet ngày càng phát triển đa dạng và phong phú. Các dịch vụ trên mạng đã thâm nhập vào hầu hết các lĩnh vực trong đời sống xã hội. Các thông tin trên Internet cũng đa dạng về nội dung và hình thức, trong đó có rất nhiều thông tin cần được bảo mật cao hơn bởi tính kinh tế, tính chính xác và tính tin cậy của nó.

Bên cạnh đó, các hình thức phá hoại mạng cũng trở nên tinh vi và phức tạp hơn. Do đó đối với mỗi hệ thống, nhiệm vụ bảo mật được đặt ra cho người quản trị mạng là hết sức quan trọng và cần thiết. Xuất phát từ những thực tế đó, đã có nhiều công nghệ liên quan đến bảo mật hệ thống mạng máy tính xuất hiện, việc nắm bắt các công nghệ này là rất cần thiết.
Chính vì vậy, thông qua việc nghiên cứu một cách tổng quan về bảo mật hệ thống và công nghệ liên quan đến bảo mật hệ thống đó là công nghệ Mạng Riêng Ảo (Virtual Private Network - VPN) trong đồ án này của tôi có thể góp phần vào việc hiểu biết thêm và nắm bắt rõ kỹ thuật VPN trong doanh nghiệp cũng như trong nhà trường giúp cho việc học tập và nghiên cứu.

NỘI DUNG:

LỜI MỞ ĐẦU 3
BẢNG ĐỐI CHIẾU CỤM TỪ VIẾT TẮT 4
CHƯƠNG 1 5
TỔNG QUAN VỀ VPN (VIRTUAL PRIVATE NETWORK) 5
1.1. ĐỊNH NGHĨA, CHỨC NĂNG VÀ ƯU ĐIỂM CỦA VPN 5
1.1.1. Khái niệm cơ bản về VPN 5
1.1.2. Chức năng của VPN 6
1.1.3. Ưu điểm của VPN 6
1.1.4. Các yêu cầu cơ bản đối với một giải pháp VPN 8
1.1.5. Đường hầm và mã hóa 9
1.2. CÁC KIỂU VPN 9
1.2.1. VPN truy cập từ xa (Remote Access VPNs) 10
1.2.2. VPN nội bộ (Intranet VPNs) 12
1.2.3. VPN mở rộng (Extranet VPNs) 13
CHƯƠNG 2 15
CÁC GIAO THỨC BẢO MẬT TRÊN VPN 15
2.1. CÁC GIAO THỨC ĐƯỜNG HẦM TRONG VPN 15
2.1.1. Giao thức đường hầm điểm nối điểm (PPTP) 15
2.1.2. Giao thức chuyển tiếp lớp hai (L2F) 20
2.1.3. Giao thức đường hầm lớp hai (L2TP) 22
2.1.4. Giao thức đóng gói định tuyến chung (GRE) 26
2.1.5. Giao thức bảo mật IP (IPSec) 27
2.2. BẢO MẬT TRONG VPN 32
2.2.1. Tổng quan về an ninh mạng 32
2.2.2. Một số phương thức tấn công mạng phổ biến 33
2.2.3. Các kỹ thuật bảo mật trong VPN 35
CHƯƠNG 3 37
TRIỂN KHAI HỆ THỐNG VPN CLIENT TO SITE CHO DOANH NGHIỆP NHỎ 37
3.1. PHÂN TÍCH NHU CẦU SỬ DỤNG VPN 37
3.1.1. Hạ tầng mạng hiện tại 37
3.1.2. Nhu cầu của doanh nghiệp đối với dịch vụ VPN 37
3.2. CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI 38
3.2.1. Phần cứng, phần mềm 38
KẾT LUẬN 49
TÀI LIỆU THAM KHẢO 51

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: