ĐỒ ÁN - Khai thác cầu xe URAL-375D (Thuyết minh + Bản vẽ)


Trong giai đoạn nay, cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật đang phát triển như vũ bão và thu được rất nhiều thành tựu  tác dụng to lớn vào nền kinh tế và quốc phòng.
Đất nước ta đang trong thời kỳ CNH-HĐH, điều này đòi hỏi cần có một nền khoa học kỹ thuật phát triển. Trong bối cảnh đó, ngành xe máy quân đội ta đang không ngừng nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ chuyên môn đối tượng đội ngũ làm công tác thiết kế, quản lýý, khai thác, sử dụng xe máy trong quân đội.

Chính điều đó mới đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao với sự nghiệp phát triển đất nước nói chung và từng bước hiện đại hoá quân đội, nâng cao sức chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ.
       Tuy nhiên, trong điều kiện thực tế rất khó khăn của đất nước Việt Nam hiện nay, việc khai thác, sử dụng các trang thiết bị hiện có trong quân đội một cách khoa học là một yêu cầu rất cấp bách, thiết yếu, nhất là các phương tiện xe máy, các trang thiết bị trong quân đội đều là những trang thiết bị chuyên dụng, rất đắt tiền, ít có khả năng  mua mới. Mặt khác xe máy trong quân đội đa phần là các loại xe sản xuất tại Liên Xô cũ.
       Do đó để có thể khai thác, sử dụng tốt trang bị xe máy trong quân đội ở điều kiện địa hình Việt Nam đòi hỏi mỗi cán bộ kĩ thuật ngành xe phải nắm chắc đặc điểm kết cấu các loại xe để biết cách khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa, phục hồi chi tiết, hệ thống trên xe.
       Bài tậo tốt nghiệp “Khai thác cầu xe URAL-375D ” cũng không nằm ngoài mục đích trang bị cho cán bộ ngành xe có thêm hiểu biết về hệ thống truyền lực nói chung và từng chi tiết trong hệ thống, nhất là có thể sửa chữa, phục hồi các chi tiết trong cầu xe. Để từ đó có cơ sở khai thác, bảo dưỡng xe được tốt hơn.
            Xuất phát từ những điều kiện nêu trên. Bài tập được thực hiện theo các nội dung chính sau:
       Phần I:  Giới thiệu chung về xe URAL-375D.
       Phần II:  Đặc điểm cấu tạo của cầu xe URAL-375D. 
       Phần III:  Đặc điểm khai thác, sử dụng , bảo dưỡng cầu xe URAL-375D.
       Phần IV:   Quy trình công nghệ tháo lắp cầu xe.
       Phần V  : Đánh giá, kết luận.

NỘI DUNG:

1. Lời nói đầu                                                                                                2
2. Chương I: Giới thiệu chung về xe URAL-375D
1.1. Giới thiệu chung về xe URAL-375D ………………………………….4
1.2. Các thông số cơ bản chung về xe URAL-375D ……………………….5
3. Chương II: đặc điểm cấu tạo cầu xe URAL-375D
2.1. Cấu tạo cầu giữa và cầu sau……………………………………………9
2.1.1. Truyền lực chính…………………………………………………….10
2.1.2. Cơ cấu vi sai……………………………………………………........14
2.1.3. Bán trục……………………………………………………………...18
2.1.4 Vỏ cầu………………………………………………………………..19
2.2. Cầu trước………………………………………………………………20
2.2.1. Khớp các đăng kép kiểu cam………………………………………...21
4. Chương III : Đặc điểm khai thác sử dụng, bảo dưỡng sửa chữa
cầu xe URAL-375D
3.1. Những công việc chính trong bảo dưỡng bộ TLC và cầu xe…………..24
3.2. Kỹ thuật bảo dưỡng cầu xe và bộ truyền lực chính……………………26
3.3. Yêu cầu kỹ thuật sau khi bảo dưỡng…………………………………..35
3.4. Hiện tượng, nguyên nhân, cách khắc phục những hư hỏng thông
 thường của cầu xe………………………………………………………… 36
5. Chương IV : Quy trình tháo lắp cầu xe
4.1. Quy trình tháo lắp cầu trước………………………………………….. 37
4.2. Quy trình tháo lắp cầu sau ( cầu giữa)………………………………....68
6.  Đánh giá kết luận  …………………………………………………….74
7. Tài liệu tham khảo……………………………………………………..75

Tài liệu này do thành viên (Bạn Bùi Văn Cường - GV ĐHKTCN HN) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về mail của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: