SÁCH - BÀI TẬP CƠ HỌC ĐẤT (Tạ Đức Thịnh & Nguyễn Huy Phương)


NỘI DUNG:

Chương 1.  Tính chất cơ học của đất 

A. Tóm tắt lý thuyết 
1.1. Tính biến dạng của đất 
1.1.1. Định luật nén 
1.1.2. Nguyên lý biến dạng tuyến tính của đất 
1.2. Tính chống cắt của đất 
1.2.1. Biểu thức Culumb về sức chống cắt của đất 
1.2.2. Các phương pháp thí nghiệm xác định sức chống cắt của đất 
1.3. Tính thấm của đất và sự mất ổn định do thấm 
1.3.1. Tính thấm của đất 
1.3.2. Sự mất ổn định do thấm 
B. Bài tập

Chương 2. Sự phân bố ứng suất trong khối đất 

A. Tóm tắt lý thuyết 
2.1. Sự phân bố ứng suất bản thân của đất   
2.2. Sự phân bố ứng suất phụ thêm trong đất 
2.2.1. Bài toán không gian     
2.2.2. Bài toán phẳng 
B. Bài tập

Chương 3. Lún của nền đất

A. Tóm tắt lý thuyết
3.1. Tính độ lún cuối cùng của nền đất
3.1.1. Bài toán nén lún một chiều của N.M.Gherxevanov 
3.1.2. Phương pháp Sleikher - Polshin
3.1.3. Phương pháp “lớp tương đương” của N.A. Txưtovich
3.1.4. Phương pháp phân tầng lấy tổng (cộng lún từng lớp) 
3.2. Tính độ lún theo thời gian của nền đất
B. Bài tập   

Chương 4. Sức chịu tải của nền đất

A. Tóm tắt lý thuyết 
4.1. Điều kiện bền và điều kiện cân bằng giới hạn 
4.2. Phương pháp tính toán sức chịu tải của nền đất dựa trên mặt trượt giả định trước 
4.2.1. Phương pháp giả thiết mặt trượt là mặt phẳng gãy khúc   
4.2.2. Phương pháp giả thiết mặt trượt là mặt trụ tròn 
4.3. Phương pháp tính toán dựa trên giả thiết môi trường biến dạng tuyến tính
4.4. Phương pháp tính toán theo lý thuyết cân bằng giới hạn 
4.4.1. Phương pháp Xôcôlôvxki
4.4.2. Phương pháp Berezanxev 
4.4.3. Phương pháp Terzaghi 
B. Bài tập 

Chương 5. Ổn định của mái dốc 

A. Tóm tắt lý thuyết 
5.1. Điều kiện ổn định của đất trên mái dốc 
5.1.1. Điều kiện ổn định của mái dốc rời lý tưởng 
5.1.2. Điều kiện ổn định của mái dốc dính lý tưởng 
5.2. Các phương pháp tính toán ổn định mái dốc   
5.2.1. Phương pháp giả thiết mặt trượt là mặt trụ tròn 
5.2.2. Phương pháp tra bảng của Goldstein   
5.2.3. Phương pháp “mặt trượt gãy khúc” của Shakhunhian
5.2.4. Phương pháp xây dựng mặt nghiêng ổn định của Maxlôp 
B. Bài tập 

Chương 6. Áp lực đất lên tường chắn 

A. Tóm tắt lý thuyết 
6.1. Khái niệm chung 
6.1.1. Áp lực đất chủ động (Ec) và áp lực đất bị động (Eb) 
6.1.2. Các giả thiết về hình dạng mặt trượt 
6.2. Lý thuyết Coulumb về tính toán áp lực đất lên tường chắn
6.2.1. Các giả thiết
6.2.2. Trường hợp tổng quát   
6.2.3. Các trường hợp đặc biệt 
B. Bài tập
Tài liệu tham khảo 

LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
M_tả

No comments: