Bài tập hóa phân tích có lời giải chi tiết full


Câu 1: Cho 25ml dung dịch AgNO3 0.1248N vào 20ml dung dịch NaCl. Chuẩn độ lượng AgNO3 dư thấy tiêu tốn hết 11.54 ml dung dịch KCNS 0.0875 N. Tính nồng độ của dung dịch NaCl.
Câu 2: Hòa tan 35g mẫu có chứa sắt, sau đó đem kết tủa hoàn toàn bằng dung dịch NaOH dư. Lọc, rửa kết tủa, sau đó đem sấy khô rồi nung ở nhiệt độ 800 0C đến khối lượng không đổi, thu được 0.5g chất rắn. Hãy giải thích (viết phương trình phản  ứng) và tính phần trăm sắt có trong mẫu đem phân tích.

Câu  3:  Đun  sôi  1.000g  một  mẫu  muối  amoni  thô  với  lượng  dư NaOH. Toàn bộ  khí NH3 bay ra đuợc hấp thụ  hết trong 50.00 ml dung dịch H2SO4 0.500 N. Chuẩn độ  acid còn thừa hết 15.68 ml NaOH 0.050 N. Tính hàm lượng % NH3 có trong muối amoni.

LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: