Báo cáo thực tập tại công ty sứ Thanh Trì


1. Các giai đoạn phát triển.
Tên giao dịch quốc tế : ThanhTri Sanitary wares Company.
Quyết định thành lập : Số 076A/BXD- TCLĐ ngày 24/3/1993.
Địa điểm đóng trụ sở chính : Xã Thanh Trì -Huyện Thanh Trì - Hà Nội.
Lĩnh vực hoạt động :  * Sản xuất và kinh doanh sản phẩm sản xuất – vật           
                                        liệu xây dựng, sành sứ vệ sinh.
*Khai thác sản xuất và kinh doanh nguyên liệu                                 
                                         cho ngành gốm sứ.

Công ty sứ Thanh Trì có nguồn gốc sơ khai từ một cơ sở sản xuất nhỏ chuyên sản xuất bát của tư nhân. Sau khi được tiếp quản thành xí nghiệp quốc doanh, Công ty đã tồn tại và phát triển trên những giai đoạn sau.
1.1. Giai đoạn từ 1961-1987.
Tháng 3/1961 xưởng gạch Thanh Trì được thành lập (sau đổi tên thành xí nghiệp gạch Thanh Trì) trực thuộc Liên hiệp các xí nghiệp sành sứ thuỷ tinh, gạch lát vỉa hè, ống máng thoát nước … với sản lượng rất nhỏ khoảng một vài trăm ngàn viên mỗi loại.
Tới năm 1980 Xí nghiệp được đổi tên thành Nhà máy sành sứ xây dựng Thanh Trì và bắt đầu đi vào sản xuất các sản phẩm gốm sứ có tráng men. Sản lượng sản phẩm trong năm 1980 như sau:
-Gạch chịu axit                 :100.000-470.000 viên /năm.
-Gạch men sứ                   : 11.000-111.000 viên /năm.
-ống sành                         : 41.000-42.000 chiếc /năm.
-Sứ vệ sinh                        : 200-500 chiếc /năm.
Tổng khối lượng hàng năm khoảng 80 tấn, với số lượng cán bộ công nhân viên là 250 người .
Trong giai đoạn này, do sản xuất dàn trải ra nhiều mặt hàng, công nghệ và thiết bị chắp vá, nên hầu hết các sản phẩm có phẩm cấp thấp (ở dạng sành độ hút nước lớn hơn 12%), chất lượng kém và mẫu mã đơn điệu. Tuy nhiên, do có cơ chế bao cấp và sản lượng rất nhỏ bé nên vẫn tiêu thụ hết sản phẩm.
1.2. Giai đoạn 1988-1991
Thời gian này, Nhà nước bắt đầu chuyển đổi cơ chế quản lý, trong khi đó Nhà máy vẫn còn làm ăn theo lối cũ nên sản phẩm làm ra không cạnh tranh nổi với các sản phẩm cùng loại trong và ngoài nước. Chi phí sản xuất quá lớn và chất lượng kém đã làm tồn đọng các sản phẩm trong kho, dẫn đến chỗ Nhà máy không thể tiếp tục sản xuất và hơn một nửa công nhânkhông có việc làm. Nhà máy ở bên bờ phá sản.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: