CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA LÝ - Ứng dụng trong lọc hóa dầu (TS. Nguyễn Ngọc Vinh)


3.1. Sắc ký khí ghép khối phổ
1. Nguyên tắc
2. Điều kiện kỹ thuật
3. Phân tích sắc ký ghép khối phổLINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: