CHUYỆN CHỨC PHÁN SỰ ĐỀN TẢN VIÊN (Tản Viên từ phán sự lục)


1. Tri thức.

      - Thấy được tính cách dũng cảm, kiên cường của nhân vật Ngô Tử Văn – đại diện cho chính nghĩa chống lại những thế lực gian tà; qua đó bồi dưỡng thêm lòng yêu chính nghĩa và niềm tự hào về người trí thức nước Việt.

2. Kĩ năng.

- Nắm được nghệ thuật kể chuyện hấp dẫn của tác giả.
- Rèn luyện cách đọc – hiểu và nhận diện kết cấu, cách xây dựng xung đột và sắp xếp tình tiết trong một truyện truyền kì.

3. Thái độ.

-  Giáo dục lòng chính nghĩa, tin tưởng vào công lí, pháp luật nhất định sẽ chiến thắng cái xấu xa.
-  Từ đó xây dựng cho các em nếp sống lành mạnh, tin tưởng vào lẽ đúng, tự tin vào quyết định bản thân, tích cực học tập và rèn luyện bản thân.   

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: