Định hướng và giải pháp phát triển dịch vụ giao nhận hàng hoá quốc tế của công ty cổ phần giao nhận kho vận mê linh


Ngày nay, khi quá trình hội nhập và quốc tế hóa ngày càng trở nên phổ biến đối với các quốc gia khác nhau trên thế giới, thì các hoạt động xuất nhập khẩu cũng được mở rộng phát triển hết mức và đi cùng với nó là sự du nhập của các hoạt động dịch vụ, nhằm phục vụ và đẩy mạnh cho việc phát triển hoạt động ngoại thương được nhanh chóng và dễ dàng.
Năm 2007, Việt Nam trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới WTO, điều này đã khiến vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng lên rất nhiều, mở rộng sự giao lưu hàng hóa cũng như các hoạt động thông thương với các nước khác. Gắn liền với sự phát triển về các mối quan hệ đó thì dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa quốc tế cũng đang trên đà phát triển cả bề rộng lẫn bề sâu. Ngoài ra, Việt Nam có ưu thế khi phần lớn đất nước được tiếp giáp với biển Đông, với nhiều cảng lớn nhỏ đã được xây dựng trên khắp đất nước, ngành giao nhận vận tải đường biển nhờ đó mà có những bước tiến đáng kể. Số lượng và giá trị hàng hóa được giao nhận qua các cảng biển luôn chiếm đa số so với tổng giá trị giao nhận hàng hóa quốc tế Việt Nam


NỘI DUNG:

LỜI CẢM ƠN
MỤC LỤC
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
Chương 1 : TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI “CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH GIAO NHẬN VẬN TẢI Ở CTY GIAO NHẬN KHO VẬN MÊ LINH” 1
1.1. Tính cấp thiết của vấn đề 1
1.2. Tổng quan vấn đề nghiên cứu 2
1.3. Mục đích và đối tượng nghiên cứu 3
1.4. Giới hạn và phương pháp nghiên cứu 3
1.5. Kết cấu của khóa luận 4
Chương 2 : CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUY TRÌNH GIAO NHẬN VẬN TẢI TẠI CÁC CÔNG TY LOGISTICS 5
2.1. Một số khái niệm, phân loại và tầm quan trọng của hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu 5
2.1.1. Khái niệm giao nhận,người giao nhận 5
2.1.1.1. Khái niệm và vai trò của Giao nhận hàng hóa: 5
2.1.2. Vị trí của người giao nhận trong quá trình XNK hàng hóa 7
2.1.3. Tầm quan trọng của hoạt động giao nhận hàng hóa XNK 9
2.1.4. Phân loại dịch vụ giao nhận 10
2.2. Mô hình và quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại các công ty Logistics 11
2.2.1. Đặc điểm của giao nhận vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển 11
2.2.2 Quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu đường biển 12
2.2.2.1 Công ty logistics nhận hàng từ chủ hàng 13
2.2.2.2 Công ty logistics giao hàng cho tàu 14
2.2.3. Quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển 16
2.2.3.1 Công ty logistics nhận hàng từ chủ tàu 16
2.2.3.2  Công ty logistics giao hàng cho người nhận hàng 18
2.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại công ty kinh doanh quốc tế. 19
2.3.1. Nhân tố khách hàng 19
2.3.2. Các nhân tố nội tại doanh nghiệp 19
2.3.3. Các nhân tố về điều kiện hạ tầng và dịch vụ 20
Chương 3 : THỰC TRẠNG KINH DOANH DỊCH VỤ VẬN TẢI BIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN MÊ LINH 22
3.1. Giới thiệu về Công ty cổ phần giao nhận kho vận Mê Linh. 22
3.1.1 Khái quát chung về Công ty cổ phần giao nhận kho vận Mê Linh 22
3.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 22
3.1.2 Bộ máy tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của Công ty 23
3.1.2.1. Bộ máy tổ chức 23
3.1.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty 23
3.1.3.1 . Lĩnh vực kinh doanh 25
3.1.3.2. Mạng lưới kinh doanh kho vận của Công ty 26
3.1.3.3. Tiềm năng của MTO trong hoạt động kinh doanh kho vận: 27
3.2 Phân tích thực trạng kinh doanh dịch vụ vận tải biển của Công ty CP Giao nhận Kho vận Mê Linh 28
3.2.1 Đánh giá kết quả các dịch vụ và dịch vụ vận tải biển của Công ty CP Giao nhận kho vận Mê Linh 28
3.2.1.1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh chung 28
3.2.1.2. Kết quả hoạt động vận tải biển của Công ty MTO 31
3.2.2 Phân tích quy trình giao nhận vận tải hàng hóa đường biển tại Công ty 33
3.2.2.1 Quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu qua đường biển tại công ty cổ phần vận tải quốc tế MTO 33
3.2.2.2 Quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu qua đường biển tại công ty cổ phần vận tải quốc tế MTO 38
3.2.3 Kết luận chung về quy trình giao nhận hàng hóa quốc tế bằng đường biển tại Công ty CP Giao nhận Kho vận Mê Linh 40
3.2.3.1. Thành công về quy trình giao nhận hàng hóa quốc tế bằng đường biển tại Công ty 41
3.2.3.2. Những hạn chế về quy trình giao nhận hàng hóa quốc tế bằng đường biển  tại Công ty 42
3.2.3.3. Nguyên nhân của hạn chế 43
Chương 4 : ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG HOÁ QUỐC TẾ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN MÊ LINH 47
4.1. Mục tiêu và chiến lược phát triển Dịch vụ giao nhận hàng hóa quốc tế của Công ty CP Giao nhận Kho vận Mê Linh 47
4.1.1 Xu hướng phát triển của thị trường giao nhận vận tải Việt Nam 47
4.1.2 Mục tiêu và chiến lược kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hoá quốc tế của Công ty cổ phần giao nhận kho vận Mê Linh trong giai đoạn 2015-2020 47
4.2 Các giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hoá quốc tế của Công ty 49
4.2.1 Giải pháp về tổ chức quản lý 49
4.2.2 Giải pháp về thị trường 49
4.2.3 Giải pháp về loại hình dịch vụ 51
4.2.4 Giải pháp về con người 51
4.2.5 Giải pháp về cơ sở vật chất kỹ thuật 52
4.3 Một số Kiến nghị đối với Nhà Nước và các Ban ngành liên quan 53
4.3.2 Các cơ quan lãnh đạo nhà nước 54
Kết luận

Tài liệu này do một thành viên (xin được giấu tên) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: