Khảo sát sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường typ 2 trên bệnh nhân ngoại trú tại phòng khám bệnh viện đa khoa khu vực tháp mười


Hiện nay đái tháo đường (ĐTĐ) đang là vấn đề xã hội của toàn cầu và đang được xem là đại dịch của thế kỷ XXI là một trong những quan tâm về sức khỏe cộng đồng của Y học Bệnh đái tháo đường đang là nguyên nhân gây tử vong hàng thứ tư hoặc thứ năm ở các nước phát triển và được xếp vào nhóm bệnh không lây phát triển nhanh nhất thế giới. Theo thống kê của tổ chức y tế thế giới (WHO), bệnh đái tháo đường typ 2 chiếm khoảng 85 – 95% tổng số người mắc bệnh đái tháo đường . Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội đái tháo đường thế giới (IDF) vào năm 2010 có khoảng 285 triệu người mắc bệnh đái tháo đường và vào năm 2030 ước khoảng 438 triệu người mắc. Tỷ lệ mắc bệnh (ĐTĐ) ở việt Nam nằm trong khu vực hai tỷ lệ từ 2% - 4% . Trong nghiên cứu năm 2002-2003 trên toàn lãnh thổ Việt Nam thì tỷ lệ mắc bệnh (ĐTĐ)trên toàn quốc là 2,7%, tỷ lệ đái tháo đường ở nữ là 3,7%, tỷ lệ tương ứng ở nam là 3,3%. Vùng núi cao tỷ lệ mắc bệnh 2,1%; vùng trung du tỷ lệ mắc bệnh là 2,2%; vùng đồng bằng tỷ lệ mắc bệnh là 2,7% (thấp nhất là 2,4%,
cao nhất là 4%); vùng đô thị và công nghiệp tỷ lệ mắc bệnh ĐTĐ 4,4% .


NỘI DUNG:

Chương 1: TỔNG QUAN....................................................................................................3
1.1.SƠ LƯỢC VỀ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG .......................................................................3
1.1.1. Khái niệm về đái tháo đường............................................................................3
1.1.2. Phân loại đái tháo đường ..................................................................................5
1.1.3. Chẩn đoán đái tháo đường................................................................................5
1.1.4. Nguyên nhân đái tháo đường............................................................................7
1.1.5. Các yếu tố nguy cơ của bệnh đái tháo đường typ 2 ........................................7
1.1.6. Biến chứng của bệnh đái tháo đường...............................................................7
1.2. ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG .............................................................................9
1.2.1. Mục tiêu ..............................................................................................................9
1.2.2. Nguyên tắc điều trị đái tháo đường..................................................................9
1.2.3. Các thuốc điều trị đái tháo đường..................................................................11
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ..................................26
2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU.................................................................................26
2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn ........................................................................................26
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ ..........................................................................................26
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU...........................................................................26
2.2.1 Cỡ mẫu và cách chọn mẫu ...............................................................................26
2.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả điều trị ..........................................................26
2.2.3. Một số qui ước dùng trong nghiên cứu..........................................................27
2.2.5. Các chỉ tiêu căn cứ đánh giá ...........................................................................27
2.3.6 Xử lý kết quả nghiên cứu .................................................................................28
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.............................................................................29
3.1. ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN TRONG MẪU NGHIÊN CỨU ...............................29
3.1.1. Tuổi/giới............................................................................................................29
3.1.2. Thể trạng bệnh nhân (BMI)............................................................................30
3.1.3. Chỉ số hóa sinh máu của bệnh nhân khi bắt đầu nghiên cứu ......................30
3.1.4. Các bệnh liên quan đến ĐTĐ ở bệnh nhân nghiên cứu ...............................33
3.2. KHẢO SÁT SỬ DỤNG THUỐC TRONG ĐIỀU TRỊ........................................34
3.2.1. Danh mục các thuốc ĐTĐ gặp trong mẫu nghiên cứu .................................34
3.2.2. Các phác đồ điều trị ĐTĐ được sử dụng .......................................................35
3.2.3. Tỷ lệ phác đồ đơn độc và phối hợp qua từng tháng .....................................37
3.2.4. Liều lượng các thuốc được dùng ....................................................................37
3.2.5. Lựa chọn thuốc và chức năng gan, thận của bệnh nhân..............................39
3.2.6. Các thuốc điều trị tăng huyết áp (THA) ........................................................39
3.3. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ........................................................................40
3.3.1. Mức độ kiểm soát glucose máu theo tháng....................................................40
3.3.2. Mức độ kiểm soát lipid máu theo tháng ........................................................42
3.3.5. Tương tác thuốc ...............................................................................................43
3.3.5. Tác dụng không mong muốn ..........................................................................45
Chương 4: BÀN LUẬN .....................................................................................................46
4.1. VỀ ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN TRONG MẪU NGHIÊN CỨU........................46
4.1.1 Tuổi và giới ........................................................................................................46
4.1.2. Chỉ số sinh hóa máu, huyết áp của bệnh nhân khi bắt đầu nghiên cứu .....46
4.1.3. Về bệnh liên quan đến đái tháo đường ..........................................................49

4.2. VỀ SỬ DỤNG THUỐC TRONG ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG ..................49
4.2.1. Danh mục và liều lượng thuốc điều trị đái tháo đường................................49
4.2.2. Về lựa chọn thuốc theo thể trạng ...................................................................50
4.2.3. Về lựa chọn thuốc và nồng độ trung bình glucose máu ...............................51
4.2.4. Lựa chọn thuốc với chức năng gan thận........................................................52
4.3. VỀ TÍNH HIỆU QUẢ TRONG ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG ...................52
4.3.1. Sự thay đổi nồng độ glucose máu ..................................................................52
4.3.2. Mức độ kiểm soát glucose sau điều trị ...........................................................53
4.3.3. Về các chỉ số lipid máu ....................................................................................54
4.3.4. Về các chỉ số huyết áp......................................................................................55
4.3.5. Về chức năng gan, thận ...................................................................................56
4.3.6. Tương tác thuốc và tác dụng không mong muốn .........................................56
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ...........................................................................................59

Tài liệu này do một thành viên (xin được giấu tên) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về mail của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: