Nghiên cứu thực trạng và đề xuất phương pháp học từ vựng tiếng anh của sinh viên không chuyên ngành tiếng anh trường đại học trà vinh


Học tập ngoại ngữ chẳng hạng nhƣ tiếng Anh là một quá trình tích lũy lâu dài. Nó yêu cầu ngƣời học phải có vốn từ vựng nhất định kết hợp với việc luyện tập từng kỹ năng chính. Tuy nhiên đối với đa số sinh viên học tiếng Anh, đặc biệt là sinh viên không thuộc chuyên ngành tiếng Anh, thì việc học tiếng Anh nói chung và học từ vựng tiếng Anh nói riêng gặp không ít khó khăn. Khó khăn phổ biến nhất đối với sinh viên là thiếu vốn từ vựng cần thiết để học tốt các kỹ năng ngôn ngữ khác.

Vần đề học tập từ vựng nhƣ thế nào cho hiệu quả đƣợc rất nhiều nhà giáo cũng nhƣ nhà nghiên cứu quan tâm và không ít phƣơng pháp học tập đƣợc đề ra nhằm phục vụ việc học tập từ vựng hiệu quả cho sinh viên. Tuy nhiên do động cơ học tập, thái độ và phong cách học tập của sinh viên là rất riêng biệt cho nên việc tìm ra nguyên nhân, khó khăn và bản chất việc học tập từ vựng của sinh viên để thiết kế phƣơng pháp học từ vựng đáp ứng đƣợc những đặc điểm nhƣ đã nêu của sinh viên sẽ nhanh chóng đƣợc sinh viên chấp nhận và vận dụng rộng rãi. Và đây cũng là mục tiêu và lý do để thực hiện đề tài nghiên cứu
này.

Tài liệu này do một thành viên (xin được giấu tên) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về mail của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: