NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP MỘT SỐ CHALCONE CÓ HOẠT TÍNH.


Chalcone là một lớp chất màu trong tự nhiên được cấu thành từ các benzylideneacetophenone. Lớp chất chuyển hóa thứ cấp này đóng vai trò rất quan trọng trong bảo vệ thưc vật, nhờ cấu trúc đặc biệt mà hợp chất này được báo cáo có thể ngăn ngừa các căn bệnh ung thư gây ra bởi các tác nhân hóa học. Ngoài hoạt tính sinh học đáng quý đó, các hợp chất hóa học nhóm chalcone còn có khả năng chống oxi hóa, chống sốt rét, chống kí sinh trùng... và tiềm năng sử dụng của các chalcone trong thực tế rất lớn.

Vì vậy, việc nghiên cứu tổng hợp và đánh giá hoạt tính sinh học của chalcone luôn thu hút các nhà hóa học và sinh học. Do có nhiều hoạt tính sinh học và là một trong những tiền chất quan trọng trong tổng hợp flavone và rất nhiều các hợp chất khác nên chalcone đã được nghiên cứu tổng hợp từ rất sớm. Cùng với sự phát triển của hóa học hữu cơ, rất nhiều các phương pháp tổng hợp chalcone đã được nghiên cứu và đưa ra. Với mục đích tăng thêm hiểu biết về các hợp chất chalcone, tôi đã thực hiện luận văn với đề tài “ Nghiên cứu tổng hợp một số chalcone có hoạt tính”.


LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: