ĐỒ ÁN - ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG TREO XE UAZ-31512 (THUYẾT MINH + BẢN VẼ)


Cùng với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật công nghệ chế tạo ôtô trên thế giới ngày càng được hoàn thiện, cải tiến và nâng cao. Đáp ứng những mục tiêu chủ yếu về tiện nghi trên xe, tốc độ xe, tính năng thông qua của xe, đảm bảo sử dụng thuận tiện, nhẹ nhàng và chính xác với tính kinh tế cao nhất.

Hệ thống treo trên xe là một bộ phận quan trọng, nó ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng điều khiển của người lái tính ổn định của xe, đảm bảo độ êm dịu cho các thiết bị trên xe và hành khách có thể hoạt động bình thường.
Ổn định chuyển động của xe ở tốc độ cao, khi quay vòng, thông qua các địa hình phức tạp là một chức năng quan trọng của hệ thống. Vì vậy hệ thống treo ngày càng không ngừng được cải tiến và hoàn thiện.
Hiện nay ở nước ta phương tiện giao thông bằng ôtô đã được sử dụng tương đối phổ biến, chủng loại thì tương đối đa dạng của rất nhiều các hãng xe lớn trên thế giới.
Để có thể ngày càng tiếp cận với ôtô hiện đại, phát huy tốt tính năng kỹ thuật của xe nắm chắc các kết cấu hệ thống để có thể điều chỉnh, sửa chữa trong quá trình sử dụng, nâng cao tính hiệu quả. Cần đi vào nghiên cứu sâu các hệ thống - trong đó có hệ thống treo.
Với phạm vi đề tài: “ Đánh giá chất lượng hệ thống treo xe UAZ- 31512 do điều kiện thời gian và trình độ còn hạn chế nên đề tài chỉ tập trung chủ yếu nêu công dụng, yêu cầu của hệ thống treo, đánh giá chỉ tiêu chất lượng của hệ thống treo và phân tích đặc điểm kết cấu của hệ thống treo, tính toán dao động, tính toán nghiệm bền cho một số chi tiết, bộ phận của hệ thống treo. Trong phần xây dựng đặc tính tần số biên độ dao động treo trước, treo sau và khảo sát dao động xe UAZ-31512 tôi đã dùng phần mềm toán học  Math cad Professional để giải. Do vậy làm cho  quá trình mô phỏng dao động của xe thêm sinh động, ngắn gọn nhưng dõ dàng. 
Nội dung của đồ án gồm 4 phần chính sau:
    Phần I: Đặt vấn đề.
    Phần II: Phân tích đặc điểm hệ thống treo.
    Phần III: Tính toán kiểm nghiệm hệ thống treo.
    Phần IV:Kết luận.

NỘI DUNG:

Lời nói đầu 2
Phần I: Đặt vấn đề 4
1.1 Giới thiệu xe UAZ-31512 4
1.2 Bảng thông số kỹ thuật xe UAZ-31512 5
Phần II: Phân tích kết cấu hệ thống treo xe UAZ-31512 8
2.1.Cơ sở lý thuyết về tính toán đánh giá chất lượng hệ thống treo 8
2.2 Phân tích kết cấu hệ thống treo xe UAZ- 31512 10
PhầnIII.Tính toán kiểm nghiệm hệ thống treo xe UAZ- 31512 30
3.1Tính toán sơ đồ treo 30
3.2Khảo sát dao động xe UAZ-31512 49
3.3 Kiểm nghiệm bền các bộ phận hệ thống treo 68
PhầnIV. Kết luận 73
Tài liệu tham khảo 75
Phụ lục 76

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: