Phát triển phần mềm quản lý hợp đồng tại công ty cổ phần phần mềm kế toán BRAVO


Ngày nay cùng với sự phát triển của xã hội đặc biệt là sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ thì thông tin đóng một vai trò vô cùng quan trọng quyết định sự thành công hay thất bại trong mọi lĩnh vực. Vì thế trong bối cảnh toàn cầu hoá và  nhân loại đang bước vào ngưỡng cửa của nền kinh tế tri thức thì thông tin chính là cơ sở quyết định đối với sự phát triển của một quốc gia. Chỉ khi thu thập được những thông tin chính xác thì các nhà quản lý, hoạch định kế hoạch mới cho ra được những quyết định và các kế hoạch đúng đắn đem lại năng suất và hiệu quả cao trong công việc. Để thực hiện được điều này một trong những giải pháp đề ra đó là tin học hoá công tác quản lý trong hoạt động của các doanh nghiệp. Vì vậy xây dựng một hệ thống thông tin tốt là điều cần thiết cho sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng và của nền kinh tế nói riêng. Đặc biệt đối với Việt Nam khi vừa mới gia nhập vào tổ chức thương mại thế giới WTO thì công tác quản lý càng cần phải có sự đổi mới trong quá trình ứng dụng tin học hoá khi đó chúng ta mới có thể thành công khi tham gia vào nền kinh tế thế giới.

Qua thời gian tìm hiểu và nghiên cứu thực tế tại Công ty cổ phần phần mềm kế toán BRAVO, với sự giúp đỡ tận tình của các cán bộ tại cơ quan, em đã tìm hiều sâu sắc hơn về hoạt động xây dựng và quản lý hợp đồng, vì vậy em đã chọn đề tài: “Phát triển phần mềm quản lý hợp đồng tại công ty cổ phần phần mềm kế toán BRAVO”.
Với đề tài trên em đã có cơ hội được tìm hiểu về hoạt động quản lý và theo dõi hợp đồng phần mềm công ty phần mềm chuyên nghiệp. Đối với các doanh nghiệp hiện nay nói chung và công ty BRAVO nói riêng việc quản lý hợp đồng một cách khoa học sẽ làm giảm thiểu các phát sinh không cần thiết, qua đó làm tăng khả năng kinh doanh của doanh nghiệp.
Kết cấu của đề tài:
Đề tài được chia thành 3 chương:
Chương 1: Tổng quan về cơ sở thực tập và cơ sở khảo sát thực tập.
Chương 2: Cơ sở phương pháp luận về hệ thống thông tin quản lý.
Chương 3: Phát triển chương trình quản lý hợp đồng cho công ty cổ phần phần mềm kế toán BRAVO.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: