Nghiên cứu công nghệ và thiết bị chế biến thịt quả điều


NỘI DUNG:

1. Tổng quan tình hình nghiên cứu ngoài nước và trong nước .15

1.1. Ngoài nước.15

1.2. Trong nước.18

2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu .24

2.1. Vật liệu .24

2.2. Cách tiếp cận.24

2.3. Phương pháp nghiên cứu và kỹthuật đã sử dụng.25


2.4. Tính mới và sáng tạo của đề tài .25

3. Kết quả và thảo luận .25

3.1. Nghiên cứu công nghệ thu hái quả .25

3.1.1. Đặc tính lý hoá quả điều, tương quan quả và hạt .25

3.1.1.1. Lýhọc .25

3.1.1.2. Hoá học.27

3.1.1.3. Mối tương quan giữa quả và hạt .28

3.1.2. Thu hái .30

3.1.2.1. Các dụng cụ thu hái .30

3.1.2.2. Xe thu hái.32

3.1.2.3. Qui trình thu hái.32

3.2. Nghiên cứu công nghệ sơchế bảo quản nguyên liệu.34

3.2.1. Các nghiên cứu vềbảo quản quả giả .34

3.2.1.1. ảnh hưởng của độ chín thu hái đến chất lượng quả giả trong quá trình bảo quản .34

3.2.1.2. ảnh hưởng của nồng độ dung dịch nước muối để ngâm và nhúng

quả giả đến chất lượng quả giả bảo quản .38

3.2.1.3. ảnh hưởng của Carbendazim (CBZ) đến chất lượng quả bảo uản.45

3.2.1.4. Bảo quản quả tươi qui mô sản xuất.48

3.2.2. ép dịch tươi .50

3.2.3. Bảo quản dịch tươi.50

3.2.4. Cô đặc và bảo quản dịch cô đặc .51

3.2.5. Ngâm quả dạng xi rô.54

3.2.6. Làm khô quả và bảo quản quả khô .54

3.2.6.1. Làm khô quả .55

3.2.6.2. Trích li quả khô.64

3.3. Nghiên cứu công nghệ loại bỏ các chất đắng chát của dịch ép quả.65

3.3.1. ảnh hưởng của các nồng độ xử lý nước muối đến hiệu quả tách tanin.65

3.3.2. ảnh hưởng của PVP (Polyvinylpyrolidone)đến hiệu quả tách tanin 66

3.3.3. ảnh hưởng của lòng trắng trứng đến hiệu quả tách tanin .68

3.3.4. ảnh hưởng của pH hay lượng Ca(OH)2sử dụng đến hiệu quả tách Tanin.69

3.3.5. ảnh hưởng của lượng Gelatin sử dụng đến hiệu quả kết tủa tanin.69

3.3.6. ảnh hưởng của biện pháp hấp dưới áp suất .70

3.3.7. ảnh hưởng của các biện pháp kết hợp đến hiệu quả tách tanin .71

3.3.8. So sánh hiệu quả của các phương pháp khử chát .73

3.3.9. Qui trình khử đắng chát .74

3.4. Nghiên cứu công nghệ nước giải khát, mứt, bột dinh dưỡng quả điều .76

3.4.1. Nước giải khát .76

3.4.1.1. Lựa chọn phương pháp khử chát.76

3.4.1.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của tỉ lệ dịch điều trong nước quả nguyên điều 76

3.4.1.3. Qui trình công nghệ sản xuất nước giải khát điều .78

3.4.2.1. ảnh hưởng của hàm lượng pure quả đến độ đặc của sản phẩm 80

3.4.2.2. ảnh hưởng của bổ sung chất tạo đông đến chất lượng sản phẩm.80

3.4.2.3. Qui trình chế biến mứt nhuyễn từ quả điều .81

3.4.3. Bột dinh dưỡng điều .82

3.4.3.1. Xử lý tanin cho quả điều.82

3.4.3.2. Nghiên cứu tỷlệ phối trộn .83

3.4.3.3. Phương pháp sấy, bảo quản.83

3.4.3.4. Quy trình sản xuất bột dinh dưỡng điều .84

3.5. Nghiên cứu công nghệ sản xuất rượu quả điều.85

3.5.1.1. Kết quả tuyển chọn các chủng nấm men có hoạt lực lên men

mạnh trên môi trường trên môi trường dịch triết quả điều, nước malt.85

3.5.1.2. Quy trình sản xuất cồn sửdụng men thuốc bắc trên nguồn cơ chất

là thịt quả điều.87

3.5.2.1. Các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình nhân giống.88

3.5.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men rượu. .94

3.5.2.3. Quy trình công nghệ sản xuất rượu điều.96

3.5.3. Chưng luyện cồn .101

3.5.4. Pha rượu .103

3.5.5. Rượu vang, rượu mùi.105

3.5.5.1. Rượu vang.105

3.5.5.2. Rượu mùi.107

3.6. Nghiên cứu thăm dò sử dụng bã điều ép làm thức ăn gia cầm và trồng nấm.109

3.6.1. Tận dụng bã điều để làm thức ăn gia súc .109

3.6.1.1. Nghiên cứu lên men lactic (ủ chua) bã điều làm TAGS cho bò, vịt.109

3.6.1.2. Thí nghiệm thử sự ngon miệng và khả năng chấp nhận thức ăn

mới trên gia súc .110

3.6.2. Trồng nấm trên bã điều .110

3.7. Thiết kế thiết bị chính .118

3.8. Xây dựng mô hình sản xuất .131

4. Kết luận và kiến nghị.138

Lời cảm ơn.140

Tài liệu tham khảo.141

Phụ lục 1.144

Phụ lục 2.145

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: