Nghiên cứu hệ Protease trùn quế (Perionyx excavatus) trong quá trình tự phân và khả năng ứng dụng


Hiện nay các tỉnh phía Nam và đồng bằng sông Cửu Long đã bắt đầu nuôi trùn quế với quy mô lớn, nguồn thức ăn chủ yếu lấy từ phân bò, ữâu [48]. Một số nghiên cứu sử dụng trùn đất làm thức ăn bổ sung cho gà góp phần nâng cao hiệu suất nuôi gà thả vuờn cho các hộ nông dân [2], hoặc sử dụng trùn quế để sản xuất chế phẩm sinh học dùng trong nông nghiệp[14]. Ngoài ra, nông dân các tỉnh miền Tây sử dụng thêm nguồn thức ăn trục tiếp từ trùn quế giàu đạm để bổ sung thêm khẩu phần dinh duỡng cho các loại tôm cá vừa qua giai đoạn ấu trùng, hoặc khôi phục sức khỏe vật nuôi sau dịch bệnh.

Ở các nuớc Châu Á nhu Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc đã nghiên cứu thành công enzyme thủy phân fibrin từ các loài trùn đất Lumbricus rubeỉỉus [55], [80] và Eisenia fétida [102]. Trình tụ nucleotide của gen mã hóa lumbrokinase có hoạt tính thủy phân fibrin cao cũng đuợc nghiên cứu nhằm tiến tới việc chủ động sinh tổng họp enzyme này bằng con đuờng tái tổ họp [57],
[103]. Trên thế giới đã có hai sản phẩm thuốc chữa bệnh tim mạch từ trùn đất là Lumbrokinase và Boluoke.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: