Nghiên cứu xây dựng mô phỏng nguyên lý hoạt động của bơm cao áp, vòi phun động cơ diesel hãng man B&W dùng nhiên liệu nặng


Động cơ diesel MAN B&W được sử dụng phổ biến làm động cơ chính tầu thủy, từ những tầu có kích
thước nhỏ và vừa cho đến những tầu lớn. Đây là loại động cơ Diesel hai kỳ chậm tốc có pa tanh bàn trượt. Kể từ khi ra đời đến nay động cơ đã có nhiều thay đổi về kết cấu thiết kế để động cơ ngày càng hoạt động an toàn, tin cậy và đạt hiệu suất cao hơn. Đối với hệ thống nhiên liệu đã có cải tiến về kết cấu của bơm cao áp và vòi phun để có thể sử dụng được nhiên liệu nặng ngay cả khi ma nơ điều động. Sự thay đổi này làm cho kết cấu của Bơm cao áp và vòi phun phức tạp hơn so với các loại bơm cao áp và vòi phun kiểu truyền thống. Chính sự phức tạp này làm cho nhiều sĩ quan máy vẫn còn chưa hiểu rõ về nguyên lý hoạt động của nó và do vậy việc vận hành nhiều khi không hiệu quả hoặc thậm chí khi sự cố xảy ra thì không phán đoán được nguyên nhân hư hỏng để khắc phục. Chính vì những lý do nêu trên một đề tài nghiên đi sâu về thiết bị này sẽ giúp các Sĩ quan máy hiểu rõ hơn về nó, giúp nâng cao hiệu quả khai thác đối với các động cơ MAN B&W.NỘI DUNG:

1. Tính cấp thiết của đề tài……………………………………  ……….…. trang 1
2. Mục đích và yêu cầu của đề tài…………………………….…………  ………1
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài……………………………….……1
4. Phương pháp nghiên cứu………………………………………………..……….1
5. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tế………………………………………...…..2
Chương 1. Giới thiệu hệ thống bơm cao áp vòi phun của động cơ Diesel hiện
nay
1.Những yêu cầu chung của hệ thống bơm cao áp ………………………..……….3
2. Bơm cao áp vòi phun của động cơ truyền thống………………………………...3
2.1. Bơm cao áp kiểu rãnh xéo………………………………………………..……3
2.2 Bơm cao áp kiểu van…………………………………………...………………4
2.3 Vòi phun…………………………………………………………...…………...7
3. Bơm cao áp của động cơ CUMMIN…………………………………………….8
4. Bơm cap áp vòi phun điện tử…………………………………………………..10
Chương 2. Hệ thống bơm cao áp vòi phun của động cơ Man B&W
1. Hệ thống nhiên liệu…….…………………………… …………….………12
2 Bơm cao áp……..………………………………………… …………..……13
3 Vòi phun…………………………………………………  …...........……… 22
2.2 Phần mềm…………………………………………………………… ..…….24
Chương 3. Xây dựng chương trình mô phỏng nguyên lý hoạt động của BCA, VP
Chương 4. Một số lưu ý khi khai thác vận hành

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: