ĐỒ ÁN - Thiết Kế Mạch Flyback


Ngày nay với sự tiến bộ của khoa học công nghệ, các thiết bị điện tử ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong hầu hết các lĩnh vực Kinh tế-Xã hội, cũng như trong đời sống hằng ngày. Trong tất cả thiết bị điện tử nói chung thì vấn đề nguồn luôn là vấn đề cần phải quan tâm và xem xét cẩn thân, vì nó quyết định đến tính an toàn , ổn định và vận hành hiệu quả của hệ thống. Hầu hiết các thiết bị đều sử dụng nguồn 1 chiều được ổn áp cẩn thân. Khi tính toán thiết kế nguồn ổn áp cho một mạch điện tử thì ta có hai hướng thiết kế : một là thiết kế nguồn tuyến tính , hai là thiết kế nguồn xung. thì với trình độ phát triển của kỹ thuật hiện đại thì nguồn xung càng tỏ rõ được ưu thế vượt trội so với nguồn tuyến tính về hiệu năng, công suất, tính nhỏ gọn,… . Có rất nhiều mô hình nguồn xung để cho ta lựa chọn : mô hình nguồn xung kiểu Buck , mô hình nguồn xung kiểu Boost , hay mô hình nguồn flyback,… Đề tài này em chọn nguồn flyback để tìm hiểu, vì tính linh hoạt của nó, có thể tạo được nhiều đầu ra theo ý muốn, có thể thiết kế đầu ra tăng áp hay giảm áp tùy theo thiết kế mong muốn.NỘI DUNG:

I.LÝ THUYẾT VÀ TÍNH TOÁN MẠCH
1. Lý thuyết về mạch nguồn Flyback……..………………………………...........................
1.1. Chế Độ Liên Tục……………………………………………………………………………………….
1.2. Chế Độ Gián Đoan……………………………………………………………………………………
2. Thiết kế Mạch Flyback……………………………………………………...
2.1. Nhiệm Vụ Thiết Kế…………………………………………………………………………………….
2.2. Tính Toán Phần Mạch Lực……………………………………………………………………………
2.3. Tính Toán Phần Mạch Điều Khiển…………………………………………………………………..
3. Mô phỏng…………………………………………………………………....
II.KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ PHÂN TÍCH LỖI
Mô tả chi tiết các vấn đề gặp phải, cách giải quyết, có thể bao gồm mọi hình ảnh để minh họa………………………………………………………………………………………………………
III.KIẾN NGHỊ ĐỂ DỰ ÁN CÓ THỂ MỞ RỘNG
Đưa ra các ý kiến đóng góp cho dự án có thể được mở rộng trong tương lai, giúp sinh viên có thể hoàn thiện hơn thiết kế này………………………………....................
IV. KẾT QUẢ.
V. TÀI LIỆU THAM KHẢO.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: