ĐỒ ÁN - Tính toán thiết kế hệ thống treo xe tải hạng nhẹ (Thuyết minh + Bản vẽ)


Ngành ô tô giữ một vị trí quan trọng trong hoạt động phát triển của xã hội. Ô tô được sử dụng phổ biến, để phục vụ nền kinh tế quốc dân và trong hoạt động quân sự. Nhiều tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, đã được áp dụng nhanh chóng vào công nghệ chế tạo ô tô, để làm tăng khả năng phục vụ và độ tin cậy của ô tô. Các tiến bộ khoa học này được áp dụng nhằm mục đích giảm nhẹ cường độ lao động cho người lái, đảm bảo an toàn cho người, xe và hàng hoá, tăng vận tốc chuyển động trung bình, tăng tính kinh tế của ô tô.

Nền kinh tế nước ta đang trong đà phát triển. Hiện nay nhiều loại xe hiện đại đã và đang sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam. Ở nước vẫn còn sử dụng các thế hệ ô tô được sản xuất tại Liên Xô (trước đây) và với nhiều chủng loại khác nhau. Từ xe con đến xe ca, từ xe tải hạng nhẹ đến xe tải hạng nặng, xe chuyên dùng. Do thời gian sử dụng đã lâu nên nhiều hệ thống, cụm đã xuống cấp và hỏng. Chính vì vậy việc đánh giá tính toán thiết kế các hệ thống, cụm, cơ cấu là vấn đề hết sức cần thiết. Để đạt hiệu quả cao, muốn vậy phải nắm chắc kết cấu, nguyên lý hoạt động, điều kiện làm việc, của từng hệ thống, cụm, cơ cấu và toàn xe.
Đồ án môn học  của tôi được giao là: “Tính toán thiết kế hệ thống treo xe tải hạng nhẹ”.  Với tên đề tài như vậy thì nội dung đồ án được thể hiện qua các phần sau:
* Lời mở đầu.
* Chương 1: Phân tích đặc điểm kết cấu, chọn phương án thiết kế.
* Chương 2: Tính toán thiết kế hệ thống treo.
          * Chương 3: Ảnh hưởng của các thông số đến dao động ô tô

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: