Quy trình công nghệ sản xuất bột ca cao


- Ca cao có nguồn gốc đầu tiên là ở rừng Amazon, là thực vật mọc ở tầng dưới và được xem là thức ăn của thần thánh. Vào 3000- 4000 năm trước ở Mexico 1 tên nô lệ giỏi được đổi bằng 100 trái cacao…
- Việt Nam trồng ca cao đầu tiên là ở Quãng Ngãi, nhưng tính đến năm 2004 DakLak là nơi có diện tích trồng ca cao lớn nhất nước (990ha). Do cây ca cao không chịu nắng nên mô hình trồng ca cao thường xen kẽ với các cây ngắn ngày, dài ngày khác để che nắng.


NỘI DUNG:

Chương I: Giới thiệu nguyên liệu làm bột ca cao: 2
I. Giới thiệu chung về cây ca cao 2
I.1. Lịch sử xuất hiện 2
I.2. Đặc điểm thực vật học 2
I.3. Phân loại giống ca cao 2
II. Thành phần hạt ca cao 3
II.1. Thành phần vỏ 3
II.2. Thành phần hạt 4
III. Nguyên liệu 6
III.1. Nguyên liệu từ hạt cacao tươi 6
III.2. Nguyên liệu là hạt cacao thương phẩm 12                                               
Chương II: Quy trình công nghệ và thuyết minh quy trình công nghệ 13
I. Quy trình công nghệ 13
II. Thuyết minh quy trình công nghệ 14
II.1. Quá trình làm sạch 14
II.2. Quá trình rang 15
II.3. Quá trình tách vỏ 22
II.4. Quá trình phân ly 24
II.5. Quá trình nghiền thô 26
II.6. Quá trình kiềm hoá 31
II.7. Quá trình ép bơ 34
II.8. Quá trình nghiền mịn 37
Chương III: Chỉ tiêu chất lượng sản phẩm bột ca cao 39

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: