Quy trình Sản xuất tinh bột biến tính (Thuyết minh + Slide)


Cây sắn – sắn – (tên khoa học là Manihot esculenta Crantz), là một trong số những loại cây có củ mọc ở hơn 80 quốc gia có khí hậu nhiệt đới ẩm trên thế giới. Nó có nguồn gốc từ lưu vực sông Amazone, Nam Mỹ rồi dần dần phát triển tới các nước Châu Phi và Đông Nam Châu Á. Ở nước ta sắn được trồng khắp nơi từ Bắc chí Nam, và trồng nhiều ở các tỉnh trung du và thượng du Bắc Bộ như: Phú Thọ, Tuyên Quang, Hòa Bình,…NỘI DUNG:

CHƯƠNG 1: NGUYÊN LIỆU: 3
1.1. Sắn: 3
1.1.1 Giới thiệu: 3
1.1.2 Cấu tạo củ sắn: 4
1.1.3 Thành phần hóa học của củ sắn: 6
1.1.4 Chỉ tiêu chất lượng của sắn nguyên liệu: 13
1.2. Nước: 15
1.2.1 Chỉ tiêu cảm quan: 15
1.2.2 Chỉ tiêu hóa lý: 15
1.2.3 Chỉ tiêu vi sinh: 15
1.3. Sodium trimetaphosphosphate: 16
1.4. NaOH 16
1.5. HCl 16
CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ: 17
2.1. Ngâm: 19
2.2. Rửa và lột vỏ: 20
2.3. Cắt khúc, nghiền củ: 22
2.4. Sàng: 25
2.5. Ly tâm: 27
2.6. Giai đoạn biến tính tinh bột tạo liên kết ngang: 29
2.7. Sấy: 31
CHƯƠNG 3: SẢN PHẨM: 34
3.1. Chỉ tiêu chất lượng: 34
3.1.1 Chỉ tiêu cảm quan: 34
3.1.2 Chỉ tiêu hóa lý: 34
3.1.3 Chỉ tiêu hoá học: 34
3.1.4 Chỉ tiêu vi sinh: 34
3.2. Ứng dụng của sản phẩm: 35
3.3. Phụ lục 35
CHƯƠNG 4: THÀNH TỰU CÔNG NGHỆ: 41
TÀI LIỆU THAM KHẢO 45

LINK DOWNLOAD (THUYẾT MINH)

LINK DOWNLOAD (SLIDE)
M_tả

Không có nhận xét nào: