SÁCH - Hệ điều khiển dcs cho nhà máy sản xuất điện năng - Tập 2 (Phạm hồng sơn & Phạm Quang Đăng & Nguyễn Duy Bình & Bùi Quốc Khánh)


NỘI DUNG:


Phần I : TỔNG QUÁT HỆ ĐIỀU KHIỂN DCS.
Chương 1: Điều Khiển Phân Tán.
Phần II: PHÂN TÍCH NHIỆM VỤ VÀ CẤU TRÚC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN LÒ HƠI TRONG NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN.
Chương 2: Khái Quát Chung Về Hệ Thống Điều Khiển Lò Hơi Trong Nhà Máy Nhiệt Điện.
Chương 3: Hệ Thống Điều Khiển Hơi.
Chương 4: Hệ Thống Điều Khiển Mức Nước Bao Hơi.
Chương 5: Quá Trình Cháy Trong Buông Lửa Lò Hơi.
Chương 6: Hệ Thống Điều Khiển Khói Cho Lò Hơi.
Chương 7: Hệ Thống Điều Khiển Nhiên Liệu Cấp Cho Lò Hơi.
Chương 8: Các Chế Độ Điều Khiển Lò Hơi.

Phần III: HỆ DCS TRONG NHÀ MÁY NHIỆT ĐỐT THAN 186.

Chương 9: Yêu Cầu Kỹ Thuật Của Hệ DCS Cho Nhà Máy Nhiệt Điện Đốt Than.
Chương 10: Hệ Thống Điều Khiển Nhà Máy Điện.
Chương 11: Đánh Giá Và Chỉnh Định Các Vòng Điều Chỉnh PID.
Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD (SÁCH TƯƠNG TỰ)

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
M_tả

Không có nhận xét nào: