SÁCH - MÁY NÂNG CHUYỂN - TẬP II (ĐÀO TRỌNG THƯỜNG CB)


NỘI DUNG:

- Mở đầu
- Những lý thuyết cơ bản về cơ cấu nâng
- Bộ phận mang giữ tải - Dây và chi tiết quấn dây
- Các thiết bị dừng và điều chỉnh vận tốc
- Các cơ cấu phối hợp của máy trục
- Các thiết bị nâng đơn giản
- Cầu trục và cần trục thông dụng
- Cầu trục rót thép
- Máy vận chuyển liên tụcNguồn tham khảo:

1. Giáo trình Máy nâng chuyển - Trần Thọ; ĐHKTCN Thái Nguyên, 1995;
2. Máy và thiết bị nâng - Trương Quốc Thành, Phạm Quang Dũng; NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội 1999;
3. Máy nâng chuyển - Đào Trọng Thường, Nguyễn Đăng Hiếu, Trần Doãn Thường, Võ Quang Phiên; - Tập 1, 2, 3; NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội 1986;
4. Máy nâng chuyển và thiết bị cửa van - Nguyễn Tăng Cường, Lê Công Thành, Bùi Văn Xuyên, Trần Đình Hoà; NXB Xây dựng, 2003;
5. Các máy gia công vật liệu rắn và dẻo - Hồ Lê Viên, Tập 2, NXB Khoa học và kỹ thuật, Nà Nội 2002;
6. Tính toán máy trục - Huỳnh Văn Hoàng, Đào Trọng Thường, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội 1975.

THAM KHẢO TOP 100 SÁCH KỸ THUẬT BÁN CHẠY NHẤT TRONG THÁNG
LINK DOWNLOAD SÁCH (TẬP III)

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả

Không có nhận xét nào: