Thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống phân loại sản phẩm trên băng tải theo chiều cao sử dụng PLC S7-300


Để theo kịp xu thế công nghiệp hóa – hiện đại hóa một cách bền vững và an toàn nhất, tiện lợi cho việc vận hành, sửa chữa khi hỏng hóc và đảm bảo chất lượng sản phẩm nằm trong phạm vi cho phép. Hơn nữa thuận tiện cho việc mở rộng và phát triển trong tương lai.
Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, với kiến thức đã được học tại trường là một sinh viên ngành cơ điện tử, thông qua việc thiết kế đồ án giúp chúng tôi bước đầu có những kinh nghiệm về lập trình PLC.

Chính vì vậy, em đã nhận đề tài: “Thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống phân loại sản phẩm trên băng tải theo chiều cao,”.

NỘI DUNG:

1. 1. Lý do chọn đề tài. 7
1.2. Mục tiêu. 7
1.3. Phương pháp nghiên cứu. 7
1.4. Cấu trúc đề tài. 7
1.5. Bài toán điều khiển 8
1.6. Phân tích các phương án điều khiển 8
1.6.1. Sử dụng PLC 8
1.6.2. Sử dụng Vi xử lý 9
CHƯƠNG 2
TÌM HIỂU VỀ CÁC THIẾT BỊ SỬ DỤNG TRONG HỆ THỐNG BĂNG TẢI
2.1. Tổng quan về dây chuyền công nghệ 10
2.2. Sự phát triển của hệ thống phân loại sản phẩm. 11
2.3. Các hệ thống phân loại sản phẩm. 12
2.4. Tìm hiểu các phần tử sử dụng trong hệ thống 13
2.4.1. Sơ đồ khối tổng quát 13
2.4.2. Tìm hiểu về khối nguồn 14
2.4.3. Tìm hiểu các phần tử khối vào ra (I/O) 16
2.4.4. Khối xử lý trung tâm PLC 20
2.4.5. Khối cơ cấu chấp hành 21
2.4.6. Băng tải. 23
CHƯƠNG 3
GIỚI THIỆU VỀ PLC S7-300 VÀ PHẦN MỀM WINCC
3.1. Giới thiệu về plc S7-300 27
3.1.1. Giới thiệu chung 27
3.1.2. Các modul PLC S7-300 28
3.1.3. Ngôn ngữ lập trình 32
3.1.4. Các lệnh dùng trong chương trình. 34
3.2. Giới thiệu về phần mềm Wincc 43
3.2.1. Khái niệm. 43
3.2.2. Các bước cài đặt WinCC V7.0 trên máy tính 44

3.2.3. Các thành phần chính của cửa sổ dự án 51
CHƯƠNG 4
THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÔ HÌNH BĂNG TẢI
4.1. Thiết kế mô hình 55
4.1.1. Thiết kế phần khung cơ khí 55
4.1.2. Thiết kế phần điều khiển 55
4.1.3. Thiết kế giao diện Wincc giám sát hệ thống 61
4.2. Chế tạo mô hình 62
4.2.1. Chế tạo phần khung cơ khí 62
4.2.2. Chế tạo phần điều khiển 62
4.2.3. Mô hình hoàn chỉnh 64
4.3. Chạy thử và hiệu chỉnh 64
CHƯƠNG 5
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.
5.1. Kết quả đạt được. 66
5.1.1. Ưu điểm. 66
5.1.2. Nhược điểm. 67
5.1.3. Ứng dụng thực tế của mô hình. 67
5.2. Hướng phát triển đề tài. 67
5.3. Kết luận chung 67
TÀI LIỆU THAM KHẢO 68

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: