Thiết kế hầm sấy củ cải năng suất 10000kg


Việt Nam là một nước có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa với sự đa dạng về các sản phẩm nông sản. Các mặt hàng nông sản được thu hoạch theo mùa vụ và cần tích trữ để sử dụng lâu dài.  Do đó, ngành công nghiệp thực phẩm nước ta rất chú ý đến quá trình chế biến và bảo quản thực phẩm. Mục đích của quá trình bảo quản thực phẩm là vẫn giữ được đặc tính ban đầu của thực phẩm, đồng thời tăng giá trị sản phẩm, giữ được trong thời gian dài. Có rất nhiều phương pháp được sử dụng trong quá trình bảo quản và chế biến như ngâm đường,… và phương pháp sấy là một trong những phương pháp được sử dụng khá phổ biến.

Sấy là một phương pháp được nghiên cứu và sử dụng khá lâu đời. Kỹ thuật sấy đóng vai trò vô cùng quan trọng trong công nghiệp và đời sống. Trong quy trình công nghệ sản xuất của rất nhiều sản phẩm đều có công đoạn sấy khô để bảo quản dài ngày. Công nghệ này ngày càng phát triển trong công nghiệp như công nghiệp chế biến hải sản, rau quả, lương thực, thực phẩm… Từ đó làm phong phú hơn các sản phẩm thực phẩm như trái cây sấy, thịt khô, cá khô,…
Thực tế cho thấy các quá trình nhiệt nói chung và quá trình sấy nói riêng là những quá trình công nghệ rất phức tạp. Chẳng hạn quá trình sấy là một quá trình tách ẩm khỏi vật liệu nhờ nhiệt và sau đó sử dụng tác nhân để thải ẩm ra môi trường với điều kiện năng suất cao, chi phí vận chuyển hàng, vốn đầu tư thấp nhất nhưng sản phẩm phải có chất lượng tốt,…
         Để tìm hiểu sâu hơn về phương pháp sấy cũng như tính toán cho một vật liệu sấy cụ thể nên đề tài của em là: Thiết kế hầm sấy củ cải năng suất 10000kg nguyên liệu có độ ẩm 78%. Độ ẩm sản phẩm 12%.

NỘI DUNG:

LỜI NÓI ĐẦU 4
Phần I: TỔNG QUAN 5
Chương 1:  Tổng quan về vật liệu sấy 5
1.1   Đặc điểm của củ cải 5
1.2 Thành phần hóa học của củ cải 5
1.3 Ứng dụng của củ cải 7
Chương 2:  Tổng quan về công nghệ sấy 8
2.1 Khái niệm 8
2.2 Mục đích 8
2.3 Phân loại phương pháp sấy 8
2.3.1 Phương pháp sấy nóng 8
2.3.2 Phương pháp sấy lạnh 9
2.4 Thiết bị sấy 10
2.4.1 Thiết bị sấy buồng 10
2.4.2 Thiết bị sấy hầm 11
2.4.3 Thiết bị sấy tháp 12
2.4.4 Thiết bị sấy thùng quay 13
2.4.5 Thiết bị sấy khí động 14
2.4.6 Thiêt bị sấy tầng sôi 15
2.4.7 Thiết bị sấy phun 16
2.5 Tác nhân sấy 16
2.5.1 Khái niệm 16
2.5.2 Nhiệm vụ 16
2.5.3 Các tác nhân sấy 16
2.6 Lựa chọn thiết bị 17
PHẦN II:  TÍNH TOÁN CÔNG NGHỆ SẤY 18
Chương 1: Tính toán và thiết kế hệ thống sấy hầm 18
1.1 Năng suất sấy trong một giờ 18
1.2 Lượng ẩm cần bốc hơi trong một giờ 18
1.3 Chọn chế độ sấy 18
1.4 Tính toán quá trình sấy lý thuyết 18
1.5 Xác định kích thước cơ bản hầm sấy 22
1.5.1 Kích thước các bộ phận vận chuyển 22
1.5.2 Tính thiết bị chính 24
Chương 2 : Tính toán nhiệt hầm sấy ( tính cho một hầm sấy) 26
2.1 Tổn thất do vật liệu sấy mang đi 26
2.2 Tổn thất do thiết bị truyển tải 27
2.3 Tổn thất ra môi trường: 28
Chương 3:Tính toán quá trình sấy thực ( tính cho một hầm) 32
3.1 Xây dựng đồ thị I-d cho quá trình sấy thực: 32
3.2 Tính lượng TNS trong quá trình sấy thực 33
Chương 4: Tính chọn calorifer và thiết bị phụ 37
4.1 Tính chọn calorifer 37
4.2 Tính toán và chọn quạt 40

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: