Thiết kế hệ thống giám sát điều khiển bảo vệ cho trạm biến áp trung gian Gia Lộc Hải Dương bằng phần mềm Wincc của Simens


Thiết kế hệ thống giám sát điều khiển bảo vệ cho trạm biến áp trung gian Gia Lộc Hải Dương bằng phần mềm Wincc của Simens...Nguồn điện của toàn bộ khu vực được cung cấp bởi nhà máy nhiệt điện Phả Lại với công suất 500MVA. Xét hệ thống tính đến năm 2010.

3 Trạm biến áp trung gian Tràng Bạch chịu trách nhiệm phân phối điện tới Uông Bí, Thái Nguyên, Chinh Phong, Hoàng Bồ, Vật Cách và nhà máy xi măng Hoàng Thạch (75MVA), Nhị Chiểu (80 MVA), xi măng Phúc Sơn (73 MVA), Chí Linh (25 MVA).

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: