Thiết Kế Mạng Máy Tính Cho Trường Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh


A.  KHẢO SÁT
1.  Sơ nét về trường
2.  Nhận xét
a)  Hệ Thống Mạng Wifi của trường:
b)  Hệ Thống Mạng Có Dây của trường:
c)  Tổng kết nhận xét:
d)  Nhu cầu:
e)  Yêu cầu chung mạng cần đạt được :
f)  Thông tin về trường:
3.  Sơ đồ
1)  Sơ đồ cấu trúc các phòng của tòa nhà :
2)  Phân tích dung lượng sử dụng của giảng viên, công nhân viên, sinh viên:
a)  Gởi và trả lời mail.
b)  Upload và download tài liệu, bài giảng.
c)  Truy cập web
d)  Băng thông cần cho một người GV, SV, CNV/ngày
e)  Tổng Băng Thông Của Từng Nhà

B.  THIẾT KẾ MẠNG
1.  Lựa chọn mô hình mạng
2.  Lựa chọn kiến trúc mạng
3.  Mô hình vật lý
4.  Mô hình mạng không dây giữa các nhà
5.  Sơ đồ lắp đạt mạng không dây chi tiết cho từng lầu của các tòa nhà
6.  Sơ đồ mạng có dây cho các phòng thực hành và phòng ban:
a)  Cơ chế chống Loop
b)  Tác hại của Routing Loop:
c)  Vai trò của các port trong RSTP:
7.  Mô hình kết nối máy trạm cần in và máy in qua Printer Server.
8.  Ip cho từng tòa nhà:
9.  Chọn công nghệ:
10.  Các giải pháp công nghệ:
C.  HỆ THỐNG PHẦN MỀM VÀ PHẦN CỨNG
a.  Hệ thống phần mềm
b.  Hệ thống phần cứng và thiết bị mạng
-  Mua sắm server
-  Mua sắm Router hỗ trợ Firewall phần cứng
-  Mua sắm Printer Server và Printer
-  Mua sắm Switch 16 & 24 cổng
-  Tính tổng tiền
c.  Kết luận
Tài liệu tham khảo

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: