Thiết kế xây dựng hệ thống điều khiển và giám sát mạch nạp acquy tự động sử dụng vi điều khiển AVR, đi sâu thiết kế phần mềmNỘI DUNG:

CHưƠNG 1.GIỚI THIỆU VỀ CÔNG NGHỆ NẠP ẮC QUY. 2

1.1. CẤU TRÖC CỦA MỘT BÌNH ẮC QUY. 2

1.2. QUÁ TRÌNH BIẾN ĐỔI NĂNG LưỢNG. 4

1.3. PHÂN LOẠI ẮC QUY. 6

1.4. CÁC ĐẶC TÍNH CƠ BẢN CỦA ẮC QUY . 7

1.4.1. Sức điện động của ắc quy. 7


1.4.2. Dung lượng phóng của ắc quy . 7

1.4.3. Dung lượng nạp của ắc quy. 7

1.4.4 Đặc tính phóng của ắc quy. . 8

1.4.5. Đặc tính nạp của ắc quy . 9

1.5. CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA ẮC QUY. 10

1.5.1. Dung lượng. 10

1.5.2. Điện áp. . 10

1.5.3. Điện trở trong. . 10

1.6. CÁC PHưƠNG PHÁP NẠP ẮC QUY. . 11

1.6.1. Nạp với dòng điện không đổi. 11

1.6.2. Nạp với điện áp không đổi . 11

1.6.3. Phương pháp nạp dòng áp. 12

CHưƠNG 2. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MẠCH CÔNG SUẤT. 14

2.1. CẤU TRÖC MẠCH NẠP ẮC QUY . 14

2.2. CHỌN MẠCH CHỈNH LưU. 14

2.2.1. Chỉnh lưu cầu ba pha đối xứng dùng thyristor. 14

2.2.2 Mạch chỉnh lưu cầu 3 pha dùng diot. 18

2.3 TÍNH CHỌN TIRISTOR. 20

2.4 TÍNH TOÁN MÁY BIẾN ÁP . 21

CHưƠNG 3: XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN. 24

3.1 VI ĐIỀU KHIỂN AVR . 24

3.2 PHẦN CỨNG HỆ THỐNG. 25

3.3 PHẦN MỀM HỆ THỐNG. 30

3.3.1 PHẦM MỀM MẠCH ĐIỀU KHIỂN. 30

3.3.2. PHẦM MỀM MẠCH GIÁM SÁT . 41

KẾT LUẬN . 59

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 60

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: