Tiểu luận Áp dụng mô hình DO - Phương pháp Streeter- Phelps vào việc đánh giá chất lượng ô nhiễm nước sông


Sự phát triển nhanh chóng của công nghiệp trên đất nước chúng ta trong những năm qua đã làm gia tăng đáng kể phát thải vào môi trường. Sau hơn 20 năm công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, môi trường nước ta bị xuống cấp một cách nhanh chóng: đất đai bị xói mòn, thoái hóa, chất lượng nguồn nước bị suy giảm mạnh, không khí ở nhiều đô thị, khu dân cư bị ô nhiễm nặng, khối lượng phát sinh và mức độ độc hại của các chất thải ngày càng tăng, tài nguyên thiên nhiên trong nhiều trường hợp bị khai thác quá mức, không có qui hoạch, đa dạng sinh học bị đe dọa nghiêm trọng, điều kiện vệ sinh môi trường, cung cấp nước sạch ở nhiều nơi không bảo đảm. Việc đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ, quá trình đô thị hóa,…đang gây ra áp lực lớn lên tài nguyên và môi trường, đặt công tác bảo vệ môi trường nước ta trước những thách thức gay gắt. Các chất ô nhiễm đưa vào môi trường ngày càng nhiều làm tổn hại các hệ sinh thái-gây tổn hại đến cấu trúc hệ sinh thái và tàn phá các sinh vật, đặc biệt là môi trường nước. Một nhiệm vụ quan trọng đặt ra là chúng ta phải dự đoán sự biến đổi của môi trường dưới sự tác động của các yếu tố khác nhau. Do vậy, mô hình hóa môi trường sẽ giúp đưa ra những dự báo trước, từ đó đưa ra những biện pháp quản lý và biện pháp kỹ thuật thích hợp.NỘI DUNG:

Phần 1: Mở đầu 5
Phần 2: Tổng quan về vấn đề nghiên cứu 6
 Phần 3: Nội dung mô hình Streeter- Phelps: 7
1. Cách tiếp cận cân bằng vật chất 7
2. Độ thiếu hụt oxy 10
3. Độ thiếu hụt ban đầu 11
4. Phương trình diễn tiến của DO 11
5. Sự nạp không khí 14
Phần 4: Bài toán ứng dụng 16
Phần 4: Kết luận và kiến nghị 26
Tài liệu tham khảo 27

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: