Tìm hiểu về bộ nguồn hiệu suất cao cho thiết bị chiếu sáng dùng LED


Hiện nay, do nguồn tài nguyên thiên nhiên ngày càng cạn kiệt do sự khai thác và nhu cầu của con người nên vấn đề tiết kiệm năng lượng đang được đặt nên hàng đầu đối với ngành công nghiệp. Bộ nguồn hiệu suất cao cũng là một các để tiết kiệm năng lượng.NỘI DUNG:

LỜI NÓI ĐẦU 2
Chương 1. Tìm hiểu về PFC – Power Factor Correction. 2
1.1. Thế nào là Power Factor: 2
1.2. Tại sao cần phải điều chỉnh hệ số công suất: 3
1.2.1. Giảm giá thành năng lượng điện và phí truyền tải: 3
1.2.2. Tối ưu hóa kinh tế kỹ thuật: 4
1.3. Nguyên tắc cơ bản để điều chỉnh hệ số công suất PFC: 4
1.3.1. Điều chỉnh hệ số công suất tuyến tính: 4
1.3.2. Điều chỉnh hệ số công suất phi tuyến tính: 5
Chương 2. Tìm hiểu vi mạch PFC UC3854. 9
2.1. Các đặc điểm kỹ thuật chính: 9
2.2. Sơ đồ khối và sơ đồ nối chân: 10
2.3. Sơ đồ điển hình sử dụng vi mạch UC3854: 11
Chương 3. Thử nghiệm, phân tích một bộ nguồn thực tế. 12
3.1. Nhiệm vụ: 12
3.2. Mô tả cấu trúc: 12
3.3. Lắp ráp tải: 14
3.3. Thử nghiệm và đánh giá kết quả: 15
TÀI LIỆU THAM KHẢO 21

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: