Tính toán và thiết kế biến áp cho mạch off-line flyback


Thông thường cuộn sơ cấp được chia thành nhiều đoạn với chiều dài nhỏ nhất để tránh tổn hao đường dây. Khi cuộn sơ cấp đã hơn 2 lớp thì lớp bên trong sẽ bắt đầu từ chân rãnh.NỘI DUNG:

1- Một số hình dạng của biến áp xung
2- Tính toán thông số cho máy biến áp
- Cách chọn lõi
- Tính số vòng dây
- Tính toán đường kính cho dây cuốn
3 - Phương thức cuốn biến áp
- Cuốn nối tiếp : Cuộn thứ câp, cuộn VCC
- Cách cuốn
- Làm giảm dòng điện cảm rò
- Lá chắn và bảo vệ cho biến áp
4 - Ví dụ về cuốn biến áp.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: