Trang thiết bị công trình - Hệ thống thông tin liên lạc và tự động trong công trình


Hệ thống thông tin trong công trình là sự kết hợp của phần cứng, phần mềm và mạng truyền thông bao gồm các thiết bị, hệ thống đường dẫn, phương thức bố trí tổ chức được xây dựng và sử dụng để thu thập, xây dựng và sử dụng để thu thập, tạo, và phân phối các dữ liệu, thông tin và tri thức hữu ích một cách đặc trưng cho những mục đích nhất định. Ngày nay, các công trình được xây dựng phải đạt được các tiêu chí quan trọng như hiệu quả kinh tế cao hơn, thân thiện với môi trường và phù hợp với sự phát triển của xã hội.

Hiệu suất của công trình phụ thuộc hoàn toàn vào việc tăng cường khai thác hệ thống thông tin cho nên công nghệ, giải pháp xây dựng Tòa Nhà Thông Minh trở thành một yếu tố vô cùng quan trọng.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: