Ứng dụng phương pháp sai phân hữu hạn tính toán nước và trong đường ống áp lực nhà máy thủy điện thượng Kon Tum


Khi thiết kếcác trạm thuỷ ñiện, việc tính toán nước va và ảnh hưởng dao ñộng mực nước trong tháp ñiều áp là rất cần thiết. Nó quyết ñịnh ñến quy mô kích thước và kết cấu công trình, thậm chí nó còn ảnh hưởng ñến phương án khai thác và tính kinh tếcủa dựán. Có nhiều phương pháp phổbiến ñểgiải quyết vấn ñềnước va trong ñường ống có áp. Tuy nhiên các chương trình tính toán nước va ởnước ta hiện nay còn hạn chế.

Trong nước hiện có chương trình tính toán nước va Transient 7.0 của trường ĐH Thủy lợi cũng ñang ñược một sốCông Ty TưVấn Thiết Kế Điện áp dụng cho các dựán gần ñây. Đểgóp phần vào việc nghiên cứu chương trình giải quyết bài toán nước va áp dụng trong thiết kếthủy ñiện. Luận văn sẽdựa trên những nghiên cứu mới ñây vềviệc áp dụng phương pháp sai phân vào giải bài toán ñạo hàm riêng phi tuyến mô tảhiện tượng nước va trong ñường ống có áp.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: