Công nghệ sản xuất phân lân nung chảy


Nguyên lý sản xuất phân lân nung chảy:

Cơ sở của phương pháp là dùng nhiệt nung nóng biến lân từ dạng vô định hình ( cây không hấp thụ được , khó tiêu, khó tan ) thành dạng vô định hình mà cây có thể hấp thụ được.

Căn cứ vào nguyên lý trên: đem phối trộn quặng apatit với các chất phụ gia theo một tỉ lệ nhất định sau đó nung trong lò cao ở nhiệt độ từ 1400-1500 0C…làm cho hỗn hợp quặng và phụ gia hóa lỏng. Liệu lỏng được lấy ra và được làm lạnh đột ngột bằng nước có áp lực cao ( lưu lượng nước gấp 15-20 lần sản phẩm ) nhằm phá vỡ tinh thể trong quặng chuyển P2O5 trong quặng thành dạng dễ tan trong axit yếu  (có thể tan 98% trong axit citric 2% chứa trong dịch mà cây tiết ra)  thu được bán thành phẩm phân lân

Quá trình này chủ yếu là kết quả hình thành trạng thái thủy tinh vô định hình. Ở nhiệt độ 1400-15000C  hỗn hợp quặng ở trong lò ở dạng kết tinh bị hóa mềm chảy lỏng linh động, mạng tinh thể bị phá vỡ , sau đó liệu lỏng được làm lạnh đột ngột để chất lỏng không trở về trạng thái ban đầu ( tinh thể bền vững ). Ta thu được sản phẩm ở dạng thủy tinh .
  Quá trình tạo phân nung chảy thực chất là quá trình chuyển hóa  -Ca3(PO4)2  từ dạng kết tinh thành dạng “ thủy tinh “ .

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: