HPLC CƠ SỞ LÝ THUYẾT & ỨNG DỤNG


Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao hoặc sắc ký lỏng cao áp (HPLC) là phương pháp sắc ký được sử dụng để tách hỗn hợp các hợp chất trong hóa học phân tích và hóa sinh để xác định, định lượng hoặc tinh chế các thành phần riêng lẻ của hỗn hợp.LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: