Nâng cao hiệu quả cho vay sản xuất kinh doanh của ngân hàng Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh 8 tháng 3


Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank : SAI GON THUONG TIN COMMERCIAL JOIT STOCK BANK) là một ngân hàng thương mại cổ phần do ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép hoạt động theo giấy phép ngân hàng số 0006/NH – GP ngày 5/12/1991 và bắt đầu hoạt động ngày 21/12/1991 trên cơ sở hợp nhất 4 hợp tác xã tín dụng tại TPHCM với các nhiệm vụ chính là huy động vốn, cấp vốn tín dụng và thực hiện các dịch vụ ngân hàng.NỘI DUNG:

Chương 1: Giới thiệu về ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín và hoạt động tín dụng tại ngân hàng
Chương 2: Tình hình hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh của ngân hàng Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh 8 tháng 3
Chương 3: Những đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả cho vay sản xuất kinh doanh của ngân hàng Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh 8 tháng 3

LINK DOWNLOAD


Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank : SAI GON THUONG TIN COMMERCIAL JOIT STOCK BANK) là một ngân hàng thương mại cổ phần do ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép hoạt động theo giấy phép ngân hàng số 0006/NH – GP ngày 5/12/1991 và bắt đầu hoạt động ngày 21/12/1991 trên cơ sở hợp nhất 4 hợp tác xã tín dụng tại TPHCM với các nhiệm vụ chính là huy động vốn, cấp vốn tín dụng và thực hiện các dịch vụ ngân hàng.NỘI DUNG:

Chương 1: Giới thiệu về ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín và hoạt động tín dụng tại ngân hàng
Chương 2: Tình hình hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh của ngân hàng Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh 8 tháng 3
Chương 3: Những đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả cho vay sản xuất kinh doanh của ngân hàng Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh 8 tháng 3

LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: