Nghiên cứu quá trình đô thị hóa và ảnh hưởng của nó đến sự phát triển kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ


Đô thị hóa (ĐTH) là quá trình vận động, biến đổi phức tạp mang tính quy luật về các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường. Bởi thế, ĐTH đã phát triển song hành cùng với sự phát triển của nền văn minh nhân loại, và là tấm gương phản chiếu sự phát triển kinh tế - xã hội (KT – XH) ở mỗi quốc gia. Những đô thị đầu tiên xuất hiện từ thời cổ đại gắn liền với các nền văn minh Ai Cập và Lưỡng Hà.

Đến đầu thế kỷ XIX, chỉ có 3% nhân loại sống trong khu vực đô thị; quá trình ĐTH bắt đầu tăng tốc ở Tây Âu, rồi ở Tân lục địa cùng với sự phát triển của nền văn minh công nghiệp và từ giữa thế kỷ XX, ĐTH đã trở thành hiện tượng toàn cầu, với sự bùng nổ ĐTH ở các nước đang phát triển.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: