Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi lồng ngực diều trị thoát vị cơ hoành bẩm sinh qua lỗ sau bên ở trẻ em


Các nội dung chính của nghiên cứu bao gồm: Xây dựng quy trình phẫu thuật nội soi lồng ngực, gây mê, hồi sức điều trị teo thực quản; Nghiên cứu đánh giá kết quả điều trị teo thực quản bẩm sinh bằng phẫu thuật nội soi lồng ngực; Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi lồng ngực điều trị thoát vị cơ hoành bẩm sinh qua lỗ sau bên ở trẻ sơ sinh; Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi lồng ngực còn ống động mạch ở trẻ em và nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi lồng ngực cắt thùy phổi ở trẻ em.


Trong thời gian nghiên cứu, nghiên cứu đã xây dựng, bổ sung, hoàn thiện được 12 quy trình trong phẫu thuật nội soi lồng ngực trẻ em. Các quy trình này được chuẩn hóa và bắt đầu được áp dụng ở một số cơ sở trong nước như Bệnh viện Nhi Trung ương và có khả năng chuyển giao cho một số bệnh viện chuyên khoa. Một số kỹ thuật mổ như kỹ thuật mổ thoát vị cơ hoành còn ống động mạch đã được báo cáo tại các hội nghị quốc tế và được xuất bản trên một số tạp chí quốc tế có uy tín.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: