Nghiên cứu xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử cho sản phẩm mực ống cắt khoanh đông iqf tại công ty cổ phần nha trang seafood f17


Vệ sinh an toàn thực phẩm đang là một trong những mối quan tâm chung của toàn xã hội và là vấn đề thời sự được dư luận đặc biệt quan tâm, nhất là khi các cơ quan chức năng phát hiện ngày càng nhiều những vi phạm nghiêm trọng về an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP). Hiện nay giá cả hàng hóa và dịch vụ không phải là yếu tố được quan tâm nhiều, mà yêu cầu trước hết là chất lượng, ATVSTP, nguồn gốc và quá trình sản xuất ra sản phẩm.

Các nước nhập khẩu đưa ra nhiều qui định nghiêm ngặt đối với lô hàng nhập khẩu như qui định kỹ thuật, ATVSTP và truy xuất nguồn gốc (TXNG). Các qui  định này ngày càng chặt chẽ, khắt khe và được kiểm soát rất nghiêm ngặt. Trong những năm gần đây, ngành thủy sản Việt Nam đã có những bước phát triển dài, đáng ghi nhận, không những đáp ứng được thị trường trong nước mà còn trở thành ngành hàng xuất khẩu chủ lực, nhưng để vượt qua các yêu cầu, rào cản, đẩy mạnh xuất khẩu là vấn đề khó khăn cho hàng thủy sản xuất khẩu của nước ta hiện nay.
Chính vì vậy, đề tài: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc hiện đại cho sản phẩm Mực ống cắt khoanh đông IQF tại công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods F17” là điều cần thiết.
Nội dung của đề tài bao gồm:
- Khảo sát, đánh giá tình hình áp dụng và phân tích những hạn chế của hệ thống TXNG cho sản phẩm Mực ống cắt khoanh đông IQF tại công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods F17
- Xây dựng chuỗi cung ứng sản phẩm Mực ống cắt khoanh đông IQF   tại công ty Cổ
phần Nha Trang Seafoods F17
- Xây dựng hệ thống TXNG ngoài cho sản phẩm Mực ống cắt khoanh đông IQF tại
công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods F17
- Xây dựng hệ thống TXNG nội cho sản phẩm Mực ống cắt khoanh đông IQF tại công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods F17.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: