ĐỒ ÁN - Sản xuất mứt đông từ xoài (Thuyết minh + Slide)


Mứt quả là các sản phẩm chế biến từ quả tươi hoặc từ quả bán chế phẩm (puree quả, nước quả, quả sunfit hoá) nấu với đường đến độ khô 65-70%. Sản phẩm mứt nổi bật là vị ngọt, thơm đặc trưng của quả. Ngoài hàm lượng đường khá lớn của quả, người ta còn bổ sung thêm một lượng khá lớn đường tinh khiết.


NỘI DUNG:

GIỚI THIỆU VÀ PHÂN LOẠI MỨT QUẢ 3
1. Giới thiệu 3
2. Phân loại 3
I. NGUYÊN LIỆU 4
1. Nguyên liệu chính trong sản xuất mứt đông 4
1.1 Xoài 4
1.2 Đường 7
1.3 Acid citric 7
1.4 Chất tạo đông 8
2. Các phụ gia trong sản xuất mứt đông 14
2.1 Acid benzoic và muối benzoate 14
2.2 Acid sorbic 14
II. QUY TRÌNH SẢN XUẤT 15
III. GIẢI THÍCH QUY TRÌNH 17
Quy trình 1 17
1. Phân loại 17
2. Rửa 18
3. Bổ quả, tách hạt 20
4. Chần 21
5. Chà 23
6. Phối trộn lần 1 25
7. Cô đặc chân không 28
8. Phối trộn lần 2 31
9. Rót nóng 33
10. Làm nguội tạo đông 37
Quy trình 2 38
1. Phân loại 38
2. Rửa 38
3. Đốt vỏ, tách hạt 38
4. Nghiền xé 39
5. Gia nhiệt 40
6. Chà 42
7. Phối trộn lần 1 42
8. Cô đặc nhiều nồi 42
9. Phối trộn lần 2 43
10. Rót nóng 43
11. Làm nguội tạo đông 43
SO SÁNH HAI QUY TRÌNH 44
IV. MÔ TẢ 46
1. Chỉ tiêu chất lượng 47
2. Thành phần dinh dưỡng. 47
V. THÀNH TỰU 51

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: