ĐỒ ÁN -Thiết kế hệ thống sấy hầm để sấy sợi (Thuyết minh file word Kèm các bản vẽ )


Kỹ thuật sấy là một ngành khoa học phát triển mãi từ những năm 50 đến 60 ở các Viện và các trường đại học trên thế giới chủ yếu giải quyết những vấn đề kỹ thuật sấy các vật liệu cho công nghiệp và nông nghiệp.
Trong những năm 70 trở lại đây người ta đã đưa kỹ nghệ sấy các nông sản thành những sản phẩm khô, không những kéo dài thời gian bảo quản mà còn làm phong phú thêm các mặt hàng sản phẩm như: trái cây, cà phê, sữa, bột, cá khô, thịt khô. Trong công nghiệp, sấy các nguyên vật liệu để chuẩn bị cho các giai đoạn tiếp theo như:: sợi thuốc lá, sợi vải.

Đối với nước ta là nước nhiệt đới ẩm, việc nghiên cứu công nghệ sấy để sấy các nguyên vật liệu có ý nghĩa đặc biệt: kết hợp phơi sấy để tiết kiệm năng lượng, nghiên cứu công nghệ sấy và thiết bị sấy phù hợp với từng loại nguyên vật liệu để đạt được năng suất cao nhất.
Do tính chất đặc thù của sợi là mảnh, dài dễ bị rối vì vậy trong quá trình sấy phải chọn thiết bị sấy vật liệu tĩnh như thiết bị sấy buồng, sấy hầm, sấy lô. Trong đồ án này ta sử dụng thiết bị sấy hầm.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: