ĐỒ ÁN - Thiết kế thi công robot tự hành tránh vật cản


Ngành khoa học công nghệ mới, tạo ra các sản phẩm robot và nghiên cứu ứng dụng chính hình thành trong những thập kỷ gần đây được gọi là Robotics. Trong Robotics có hầu hết các vấn để của “cơ-điện tử”. Thuật ngữ “cơ - điện tử “( mechatronics) thể hiện sự kết hợp giữa cơ học máy và điều khiển điện tử. Đồng thời sự phát triển của mechatronics cũng được phản ánh trong khoa học công nghệ robot.

Một trong những tiêu chí đặc trưng cho robot là khả năng “lập trình được “(programable). Muốn có khả năng đó robot phải dùng đến máy tính hoặc các thiết bị khác có chức năng tương tự. Máy tính có vai trò như bộ não của robot.
Ngày nay sự cải thiện của tốc độ máy tính đã tạo ra những bước trưởng thành đáng kể cho robot trong từng giai đoạn phát triển và đang mở ra những triển vọng trở thành những robot thông minh nhờ khả năng xử lý rất nhanh của bộ điều khiển dùng máy tính.Tuy nhiên khả năng hiện thực của robot này không chỉ phụ thuộc vào bộ điều khiển mà còn ở khả năng nhận biết của các “cơ cấu cảm nhận” và khả năng phản ứng kịp thời của cơ cấu “chân tay” chấp hành
Cuộc cách mạng về robot đã mở ra một thời kì mới cho nhân loại. Tạo ra một kỉ nguyên về khám phá vũ trụ. Robot ngày càng đóng vai trò quan trọng trong công nghiệp và cuộc sống hàng ngày. Chúng sẽ thực hiện những công việc rất nhàm chán hoặc nguy hiểm, những công việc mà tốc độ và độ chính xác vượt quá khả năng của con người.

NỘI DUNG:

CHƯƠNG DẪN NHẬP
CHƯƠNG 2: lý thuyết cơ sở
2.1: Giải bài toán tìm đường cho robot 4
2.2: Các khối phần cứng cơ bản được sử dụng trong Robot 5
2.3: Hệ thống cảm biến 8
2.4: Động cơ DC 13
2.5: Mạch điều khiển động cơ DC 16
2.6: Đặc tính của các loại IC họ TTL 24
CHƯƠNG 3: tính toán và thiết kế
3.1: Mô hình động học 26
3.2: Cấu tạo phần cứng và các phương pháp điều khiển Robot 33
CHƯƠNG 4: thi công
4.1: Thi công phần cơ khí 43
4.2: Thi công mạch 43
CHƯƠNG 5: kết luận
5.1: Kết quả đề tài 44
5.2: Ứng dụng của đề tài 44
PHỤ LỤC
Datasheet một số linh kiện 45
1 IC7432 45
2 IC7408 45
3 IC7411 46
4 Opto EL817 46
5 IC7405 47
6 Tip41 48
7 C1815 49
8 LM324 50
TÀI LIỆU THAM KHẢO

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: