SÁCH - Kỹ thuật sản xuất thủy tinh Full (Đỗ Quang Minh)
Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Quang Minh.

Sách đã xuất bản

1. Cơ sở hóa học và vật lý chất rắn trong vật liệu silicát. Đỗ Quang Minh. Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, 2000.

2. Kỹ thuật sản xuất vật liệu gốm sứ. Đỗ Quang Minh. NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2001, 2005, 2009.


3. Hướng dẫn thí nghiệm chuyên ngành vật liệu Silicát (Giáo trình). Đỗ Quang Minh. NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2002, 2008.

4. Hóa học chất rắn. Đỗ Quang Minh. NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2005, 2010.

5. Kỹ thuật sản xuất xi măng Poóclăng và các chất kết dính vô cơ. Đỗ Quang Minh. 2007, 2009.

6. Hóa lý silicát (Giáo trình). Đỗ Quang Minh. NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2009, 2010.

7. Kỹ thuật sản xuất thủy tinh. Đỗ Quang Minh. NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2015.

8. Công nghệ sản xuất xi măng Póoclăng và các chất kết dính vô cơ. Đỗ Quang Minh, Trần Bá Việt. NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2015.Tài liệu “Kỹ thuật sản xuất thủy tinh” được biên soạn làm tài liệu học tập, trước hết cho các sinh viên chính quy ngành Silicát của Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tôi cũng hy vọng tài liệu sẽ giúp các cán bộ và học sinh có quan tâm tới công nghệ sản xuất thủy tinh những vấn đề cơ bản về loại vật liệu có tính thẩm mỹ rất cao và luôn có vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật và cuộc sống hàng ngày.


NỘI DUNG:


Chương 1  Trạng thái vô định hình và thủy tinh silicat

Chương 2  Các tính chất của thủy tinh

Chương 3  Cơ sở lý thuyết quá trình nấu thủy tinh

Chương 4  Lò nấu thủy tinh

Chương 5  Các phương pháp tạo hình thủy tinh

Chương  6  Biểu đồ pha một số hệ thủy tinh công nghiệp

Chương 7  Gốm thủy tinh

Chương 8  Hoàn thiện và trang trí sản phẩm

Chương 9  Thủy tinh quang học và cáp quang

Chương 10  Các loại kính tấm

Chương 11  Thủy tinh bao bì

Chương 12  Thủy tinh bông, sợi

Chương 13  Các thủy tinh đặc biệt khác

Chương 14  Vấn đề môi trường trong công nghệ sản xuất thủy tinh Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Quang Minh.

Sách đã xuất bản

1. Cơ sở hóa học và vật lý chất rắn trong vật liệu silicát. Đỗ Quang Minh. Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, 2000.

2. Kỹ thuật sản xuất vật liệu gốm sứ. Đỗ Quang Minh. NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2001, 2005, 2009.


3. Hướng dẫn thí nghiệm chuyên ngành vật liệu Silicát (Giáo trình). Đỗ Quang Minh. NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2002, 2008.

4. Hóa học chất rắn. Đỗ Quang Minh. NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2005, 2010.

5. Kỹ thuật sản xuất xi măng Poóclăng và các chất kết dính vô cơ. Đỗ Quang Minh. 2007, 2009.

6. Hóa lý silicát (Giáo trình). Đỗ Quang Minh. NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2009, 2010.

7. Kỹ thuật sản xuất thủy tinh. Đỗ Quang Minh. NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2015.

8. Công nghệ sản xuất xi măng Póoclăng và các chất kết dính vô cơ. Đỗ Quang Minh, Trần Bá Việt. NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2015.Tài liệu “Kỹ thuật sản xuất thủy tinh” được biên soạn làm tài liệu học tập, trước hết cho các sinh viên chính quy ngành Silicát của Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tôi cũng hy vọng tài liệu sẽ giúp các cán bộ và học sinh có quan tâm tới công nghệ sản xuất thủy tinh những vấn đề cơ bản về loại vật liệu có tính thẩm mỹ rất cao và luôn có vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật và cuộc sống hàng ngày.


NỘI DUNG:


Chương 1  Trạng thái vô định hình và thủy tinh silicat

Chương 2  Các tính chất của thủy tinh

Chương 3  Cơ sở lý thuyết quá trình nấu thủy tinh

Chương 4  Lò nấu thủy tinh

Chương 5  Các phương pháp tạo hình thủy tinh

Chương  6  Biểu đồ pha một số hệ thủy tinh công nghiệp

Chương 7  Gốm thủy tinh

Chương 8  Hoàn thiện và trang trí sản phẩm

Chương 9  Thủy tinh quang học và cáp quang

Chương 10  Các loại kính tấm

Chương 11  Thủy tinh bao bì

Chương 12  Thủy tinh bông, sợi

Chương 13  Các thủy tinh đặc biệt khác

Chương 14  Vấn đề môi trường trong công nghệ sản xuất thủy tinh 
M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: