SÁCH - Kỹ thuật sản xuất thủy tinh (Đỗ Quang Minh)


Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Quang Minh.

Sách đã xuất bản

1. Cơ sở hóa học và vật lý chất rắn trong vật liệu silicát. Đỗ Quang Minh. Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, 2000.

2. Kỹ thuật sản xuất vật liệu gốm sứ. Đỗ Quang Minh. NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2001, 2005, 2009.


3. Hướng dẫn thí nghiệm chuyên ngành vật liệu Silicát (Giáo trình). Đỗ Quang Minh. NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2002, 2008.

4. Hóa học chất rắn. Đỗ Quang Minh. NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2005, 2010.

5. Kỹ thuật sản xuất xi măng Poóclăng và các chất kết dính vô cơ. Đỗ Quang Minh. 2007, 2009.

6. Hóa lý silicát (Giáo trình). Đỗ Quang Minh. NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2009, 2010.

7. Kỹ thuật sản xuất thủy tinh. Đỗ Quang Minh. NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2015.

8. Công nghệ sản xuất xi măng Póoclăng và các chất kết dính vô cơ. Đỗ Quang Minh, Trần Bá Việt. NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2015.

LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
M_tả

Không có nhận xét nào: